Skip to content Skip to footer

Gestalt i Mindfulness – co je łączy?

omawiamy

3 obszary podobieństw pomiędzy Terapią Gestalt a Mindfulness

Psychoterapia Gestalt i praktyka mindfulness to dwie różne metody pracy nad umysłem i emocjami, ale istnieją pewne obszary, w których można je ze sobą powiązać, aby stworzyć bardziej kompleksową terapię. Obszarów, które łączą Gestalt i Mindfulness jest naprawdę sporo. Dzisiaj chcemy omówić szczegółowo 3 z nich:

zwiększanie świadomości

Ciała i relacji

Zarówno mindfulness, jak i terapia Gestalt przywiązują wagę do świadomości ciała. Mindfulness często wykorzystuje praktyki skoncentrowane na oddechu i obserwacji ciała jako sposób na zwiększenie uważności. W terapii Gestalt istnieje podobne zainteresowanie świadomością ciała, gdzie terapeuta może zachęcać klienta do zwracania uwagi na fizyczne doznania i reakcje ciała jako źródło informacji o bieżącym doświadczeniu.

Uważność w relacjach:

Uważność w relacjach to istotny obszar, w którym można łączyć psychoterapię Gestalt z praktyką Mindfulness. Chodzi o przeżywanie swoich interakcji i relacji z innymi ludźmi w sposób uważny i bez oceny. Oto kilka aspektów uważności w relacjach:

 • Świadomość emocji w relacjach: Mindfulness pomaga rozpoznawać swoje emocje i reakcje w kontekście relacji z innymi. To oznacza, że osoba praktykująca uważność jest bardziej świadoma swoich uczuć w obecności innych osób i rozumie, jak te emocje wpływają na zachowanie w relacjach.

 • Obserwowanie interakcji: Praktykowanie uważności w relacjach oznacza również bycie bardziej świadomym dynamiki interakcji z innymi. Osoba jest bardziej skoncentrowana na tym, co dzieje się w danym momencie, w trakcie rozmowy lub interakcji, bez przeszłościowych lub przyszłościowych przekonań i ocen.

 • Empatia i empatyczna słuchawka: Świadomość w relacjach pomaga w rozwijaniu empatii, ponieważ osoba jest bardziej skoncentrowana na tym, co druga osoba mówi i jak się czuje. Umiejętność empatycznego słuchania staje się kluczowym elementem budowania zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji.

 • Unikanie automatycznych reakcji: Praktykowanie uważności pomaga unikać automatycznych reakcji w relacjach. Zamiast tego, można uczyć się reagowania w sposób bardziej przemyślany i świadomy, zamiast impulsywny.

 • Zrozumienie wzorców relacyjnych: Świadomość w relacjach pomaga również zrozumieć swoje wzorce relacyjne i to, jak te wzorce wpływają na interakcje z innymi. To może pomóc w przerwaniu negatywnych cykli i tworzeniu bardziej zdrowych i harmonijnych relacji. 

 • Rozwiązywanie konfliktów: Kombinacja psychoterapii Gestalt i praktyk mindfulness może pomóc w rozwiązywaniu konfliktów w relacjach poprzez ćwiczenie reagowania na konflikty w sposób konstruktywny i rozwiązywania problemów z większą świadomością i empatią.

 • Rozwój bardziej autentycznych relacji: Poprzez praktykowanie uważności w relacjach, można tworzyć bardziej autentyczne i głębokie relacje z innymi ludźmi. Świadomość i empatia pozwalają na bardziej szczere wyrażanie siebie i lepsze zrozumienie innych.

tu i teraz

Skoncentrowanie na teraźniejszości

To kluczowy aspekt zarówno mindfulness, jak i Terapii Gestalt.

Tu i teraz wg Mindfulness

 1. Świadomość oddechu:

  • W praktykach mindfulness często skupia się uwagę na oddechu jako jednym z głównych punktów skupienia. Uczestnicy praktyk są zachęcani do świadomego obserwowania swojego oddechu, co pomaga im skoncentrować uwagę na teraźniejszości.
 2. Obserwacja myśli i emocji:

  • Mindfulness zachęca do obserwacji myśli i emocji, które pojawiają się w umyśle w danym momencie. Nie chodzi o zanurzenie się w tych myślach czy emocjach, ale o bycie świadomym ich istnienia, co umożliwia lepsze zrozumienie swojego umysłu.

Tu i Teraz wg Terapii Gestalt

 1. Doświadczanie bieżących sytuacji:

  • W terapii Gestalt istotne jest doświadczanie bieżących sytuacji. Klienci są zachęcani do skupienia uwagi na tym, co się dzieje w danym momencie podczas sesji terapeutycznej, co może pomóc w zidentyfikowaniu wzorców zachowań czy blokad.
 2. Zdobywanie świadomości siebie:

  • Terapia Gestalt pomaga klientom zdobywać większą świadomość siebie poprzez skoncentrowanie się na teraźniejszości. To może obejmować zrozumienie swoich potrzeb, pragnień i reakcji w danym momencie oraz identyfikację ewentualnych nieświadomych aspektów doświadczenia.
czysta kartka

Akceptacja i przyjmowanie tego, co jest

Mindfulness i Terapia Gestalt zachęcają do akceptacji chwilowego doświadczenia bez oceniania czy prób zmiany. W jaki sposób?

Czysta kartka wg Mindfulness

 1. Bezwarunkowa akceptacja:

  • Mindfulness kładzie nacisk na bezwarunkową akceptację chwilowego doświadczenia. Oznacza to, że osoba praktykująca mindfulness nie ocenia ani nie ocenia swoich myśli, emocji czy doznań fizycznych. Zamiast tego, skupia się na obserwacji i przyjęciu tego, co się dzieje w danym momencie, bez prób manipulacji czy zmiany.
 2. Przyjmowanie bez oporu:

  • Mindfulness zachęca do przyjmowania doświadczeń bez oporu. To oznacza, że praktykujący nie stawiają oporu wobec trudnych myśli czy uczuć, ale starają się doświadczać ich bez przyczepiania się czy identyfikowania z nimi. To otwarcie na to, co jest, nawet jeśli jest to trudne.
 3. Świadome reagowanie:

  • W kontekście mindfulness, akceptacja nie oznacza bierności. Osoba praktykująca jest świadoma swoich reakcji, ale stara się reagować w sposób bardziej świadomy i zrównoważony. Przyjmowanie tego, co jest, prowadzi do bardziej elastycznego podejścia do sytuacji życiowych.

Czysta kartka wg Terapii Gestalt

 1. Bieżące doświadczenie:

  • W terapii Gestalt istotne jest skupienie się na bieżącym doświadczeniu. Klient jest zachęcany do koncentrowania uwagi na tym, co się dzieje teraz, a terapeuta może pomagać w identyfikowaniu blokad czy przeszkód, które mogą utrudniać pełne doświadczanie chwili.
 2. Zachęta do pełnego doświadczenia:

  • Terapeuci Gestalt zachęcają klientów do pełnego doświadczania swoich emocji, myśli i cielesnych doznań. Przyjęcie tego, co jest, oznacza otwarcie się na pełen zakres swojego doświadczenia bez zniekształceń czy unikania trudnych aspektów.
 3. Uwzględnienie ciała:

  • W terapii Gestalt, akceptacja tego, co jest, obejmuje również ciało. Klient jest zachęcany do świadomego zauważania fizycznych reakcji na różne sytuacje, co może pomóc w zrozumieniu głębszych aspektów doświadczenia i zaradzenia im. 

Ważne jest, aby pamiętać, że połączenie tych dwóch podejść może być skomplikowane i powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów terapeutycznych klienta. Warto skonsultować się z doświadczonym terapeutą, który może pomóc w opracowaniu spersonalizowanego planu terapeutycznego, łączącego elementy psychoterapii Gestalt i praktykowania mindfulness.