Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pytania, które najczęściej nam zadajecie:

Szkolenie trwa 4 lata. Pierwszym etapem jest Rok Rozwojowy, który jest wprowadzeniem w filozofię Gestalt i doświadczaniem, w jaki sposób może ona oddziaływać na jakość życia.

Drugim etapem jest 3-letnia Szkoła Psychoterapii. Możesz na nią aplikować po ukończonym Roku Rozwojowym (albo stażowym, ukończonym w jednym z instytutów Gestalt w Polsce). Zapraszamy Cię wtedy na rozmowę kwalifikacyjną, po której Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o rozpoczęciu nauki w Szkole. 

W pytaniu: “Jakie są wymogi, aby uzyskać certyfikat Szkoły?” znajdziesz konkretne wytyczne, których spełnienie jest konieczne dla ukończenia Szkoły. 

Tak. Rok Rozwojowy jest doświadczeniem, które proponujemy wszystkim, którzy chcą inwestować w swój rozwój, niezależnie od wykształcenia. Na II Etapie, na 3-letniej Szkole Psychoterapii, Student bez dyplomu studiów wyższych z psychologii lub tych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20.06.2023 będzie zobowiązany do zaliczenia 3 przedmiotów z dziedziny psychologii podczas zajęć uzupełniających organizowanych przez niezależnego nauczyciela akademickiego. 

Tak. Program Szkoły spełnia wymogi UonZM. Ustawa ta nadaje szerokie ramy dla wykonywania zawodu psychoterapeuty, w które wpisuje się również program naszej Szkoły. 

Osoba, z certyfikatem naszej Szkoły może ubiegać się o certyfikaty w instytucjach upoważniających do prowadzenia psychoterapii w ramach placówek NFZ jeśli:

a. będzie miała ukończone studia wyższe na poziomie magistra, 

b. zda egzamin dodatkowy egzamin przed niezależną od Szkoły komisją.

Tak. Aby rozpocząć Rok Rozwojowy potrzebny jest tytuł licencjata.

II Etap Szkoły, 3-letnia Szkoła Psychoterapii, kończy się uzyskaniem certyfikatu, wydawanym osobom z dyplomem licencjata i wyższym.

Otrzymany certyfikat naszej Szkoły pozwala ubiegać się o certyfikat EAGT. 

Jeśli Student po ukończonym szkoleniu będzie chciał ubiegać się o certyfikat, który upoważni go do prowadzenia psychoterapii w placówkach NFZ, wg Ustawy o Niektórych Zawodach Medycznych, konieczne będzie posiadanie tytułu magistra. 

European Association for Gestalt Therapy – Federacja, która akredytuje program naszej Szkoły. 

Superwizją to spotkanie, na którym psychoterapeuta omawia z Superwizorem prowadzone przez siebie procesy klientów. 

Superwizja nie wchodzi w program Roku Rozwojowego. 

 • zaliczenie każdego roku szkoleniowego wg wymagań opisanych w Regulaminie Szkoły Psychoterapii Gestalt
 • wymagane są:
  • zaliczenie 600h teorii i metodologii w formie doświadczeniowej (program szkoły zawiera 780h)
  • odbycie 250h psychoterapii własnej (szkoła współpracuje z zewnętrznymi psychoterapeutami, którzy wspomagają proces grupowy)
   • przynajmniej 50h musi być zrealizowanych w formie psychoterapii indywidualnej i przynajmniej 50h musi być zrealizowane w formie psychoterapii grupowej lub w formie treningu psychoterapeutycznego)
  • odbycie 100h superwizji grupowej (w programie Szkoły jest ich 150)
  • obycie 50h superwizji indywidualnej
  • odbycie 400h praktyki własnej
  • uczestnictwo w 50h osobistych preferencji
 • Wszystkie wyżej wymienione wymogi są spójne z wymogami określonymi przez EAGT w  Training Standards. 

Szkoła daje możliwość noclegu w warunkach noclegowych w trakcie zjazdu. Szkoła dysponuje łazienkami z prysznicami (2) oraz kuchniami, w których jest możliwość przygotowania (lub odgrzania) cieplych posiłków. 

Szkoła nie dysponuje parkingiem. Natomiast w sąsiedztwie Szkoły jest możliwość zaparkowania samochodu – przy odrobinie szczęścia, bezpłatnie.