Skip to content Skip to footer

nasze szkolenia

Rok Rozwojowy

Rok Rozwojowy, nazywany także „Rokiem 0”, to program rozwoju osobistego, który wprowadzi Cię w teorię i praktykę Gestalt. To tutaj rozpoczynasz swoją inspirującą podróż ku pełniejszemu zrozumieniu siebie i innych. Rok Rozwojowy stanowi pierwszy krok na drodze do stania się psychoterapeutą Gestalt.
Prowadzony w Warszawie i Wrocławiu.

dlaczego

Warto?

Atuty Roku Rozwojowego:

Stawiasz na Rozwój Osobisty

W programie Roku Rozwojowego są zawarte treningi rozwoju osobistego i/lub psychoterapia grupowa

Stawiasz na Rozwój Zawodowy

Program pozwala Ci poznać praktyczne i teoretyczne aspekty nurtu Gestalt

Pracujesz z ekspertami

Nasi trenerzy i terapeuci to osoby, które na co dzień pomagają swoim klientom w modalności Gestalt.
Zastanawiasz się,

Czy Rok Rozwojowy jest dla Ciebie?

 • Program Roku Rozwojowego stanowi intensywną podróż poprzez różnorodne aspekty Twojego codziennego funkcjonowania. 
 • Rok Rozwojowy pozwala głęboko wejrzeć w siebie i zidentyfikować style kontaktu, wzorce zachowań i ukryte potencjały.
 • Prowadzone warsztaty, sesje grupowe i indywidualne konsultacje umożliwią Ci eksplorację Twojego “Tu i Teraz”, co poprowadzi Cię do bardziej autentycznego zrozumienia siebie i bardziej efektywnego radzenia sobie z tym, co prezentuje Ci Twoja rzeczywistość. 
 • Rok Rozwojowy jest pierwszym i niezbędnym krokiem do tego, żeby aplikować na II etap Szkoły Psychoterapii, który całościowo i kompleksowo przygotuje Cię do wykonywania tego zawodu. 
 • Nie musisz mieć ukończonych studiów kierunkowych (psychologia, pedagogika, socjologia inne zawody pomocowe), żeby uczestniczyć w Roku Rozwojowym. Wystarczy tytuł licencjata.
 • Zagadnienia wprowadzone na Roku Rozwojowym są pomocne w pracy z ludźmi w każdej branży.
 • Kompetencje jakie nabędziesz na Roku Rozwojowym będą służyć Tobie i ekipie, z którą pracujesz niezależnie od tego, czy podejmiesz studia na II etapie szkoły.
 • Warunkiem przyjęcia na Rok Rozwojowy jest posiadanie wykształcenia wyższego, minimum licencjat.
 • Nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe (np. psychologia, pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo, medycyna itp).
 • W ankiecie zgłoszeniowej zostaniesz poproszona/y o odpowiedzenie na kilka pytań, dzięki którym poznamy Twoje motywacje chęci uczestnictwa w Roku Rozwojowym.
Być może będą Ci pomocne

Opinie Uczestników o Roku Rozwojowym

Przemiła, twórcza atmosfera, pełna ciepła i akceptacji. A wszystko osadzone w przestrzeni na spontaniczność. Poddałam się modelującej sile prowadzącej. Bardzo przyjemne i rozwojowe połączenie różnych elementów. Nie mam, ani nie miałam potrzeby poprawiania czegokolwiek – brałam garściami to, co dobre 🙂

Uczestniczka Roku Rozwojowego

Zajęcia są bardzo żywe, czasem chętnie bym posłuchała teorii, żeby odpocząć od doświadczania. Ale nie wiem, czy to zarzut. Czy po prostu Gestalt.

Uczestniczka Roku Rozwojowego

Uczestniczka Roku Rozwojowego

Program roku rozwojowego

Czego się dowiesz?

Albo lepiej: Czego doświadczysz:

Program dla najbliższych edycji:

Celem warsztatu jest pogłębienie własnego rozwoju osobistego w obszarach sfery myślenia, odczuwania i działania. W szczególności uczestnik w trakcie warsztatu będzie miał możliwość w oparciu o podstawowe narzędzia nurtu Gestalt pogłębić kontakt, świadomość, zrozumieć pojęcia figury i pola, w którym istnieje tu i teraz. Uczestnik zapozna się między innymi z pojęciami takimi jak: kontakt, figura – tło, teoria pola, opór, świadomość, paradoksalna teoria zmiany. 

Jest to warsztat doświadczeniowy, którego celem jest przedstawienie w sposób praktyczny źródeł filozoficznych koncepcji Gestalt. Uczestnik zapozna się między innymi z takimi pojęciami jak: egzystencjalizm, holizm, fenomenologia, psychologia postaci. Na tym warsztacie poznajemy też inne osoby w grupie. Integracja grupy.

Na warsztacie uczestnik będzie mógł zapoznać się z podstawami teorii Gestalt, dotyczącymi cyklu samoregulacji (doświadczania). Cykl jest modelem funkcjonowania, przydatnym w określeniu sposobów oraz trudności, występujących podczas procesu zaspakajania potrzeb i często przeżywanych przez człowieka jako satysfakcję życiową lub jej brak. Każda osoba będzie miała okazję: do przyjrzenia się w jaki sposób wchodzi w kontakt ze środowiskiem po to, by zaspokoić swoje potrzeby oraz do uświadomienia sobie trudności jakich doświadcza podczas tego procesu. Warsztat prowadzony jest metodą eksperymentu gestaltowskiego / doświadczenia gestaltowskiego.

Uczestnik bazując na doświadczeniu siebie w czasie tu i teraz, doświadczaniu pola, staje się samoświadomy siebie w grupie. Świadomy siebie jako jednostki odrębnej i zarazem połączonej z grupą i jej procesem. Przygląda się własnej percepcji siebie i tego jak postrzega świat: grupę, inne osoby. Przygląda się temu co myśli, co czuje, co robi jako członek tej właśnie grupy.

Uczestnik w trakcie warsztatu pozna w sposób praktyczny style kontaktu tj. poszczególne „mechanizmy unikania kontaktu” w nurcie Gestalt. Każdy z nas poprzez twórcze przystosowanie tworzy różne obrony, uniki w celu zmniejszenia lęku, frustracji czy poczucia winy. Na ogół są one nieświadome. Warsztat stwarza możliwość doświadczania i rozpoznawania u siebie i u innych różnych mechanizmów unikania kontaktu. Warsztat daje możliwość poszerzenia własnej świadomości.

Warsztat oparty jest na relacji z drugim człowiekiem z wykorzystaniem potencjału grupy. Uczestnik poprzez doświadczanie nabywa nowych umiejętności zwiększających kompetencje miękkie. Uczy się lepiej komunikować z ludźmi, lepiej rozpoznawać swoje uczucia i potrzeby, stawiać granice, a tym samym czynić swoje życie lepszym i bardziej świadomym.

Warsztat jest poświęcony jednej z najważniejszych kompetencji psychoterapeuty Gestalt – kreatywności. W procesie psychoterapii Gestalt klient staje się coraz bardziej sobą, a warunkiem koniecznym do stworzenia możliwości dla takiego procesu jest postawa psychoterapeuty – pełna ciekawości i otwartości na drugiego człowieka. Podczas tego warsztatu uczestnik będzie mógł zapoznać się z listą ograniczeń kreatywności, stworzoną przez badaczy z Instytutu Gestalt w Cleveland, Eda i Soni Nevis. Będzie miał szansę doświadczyć jednego ze swoich ograniczeń, które hamuje jego naturalną ekspresję, a być może odważy się przekroczyć to ograniczenie i zachować się w nowy, twórczy sposób w starej sytuacji. Warsztat ten prowadzony jest metodą eksperymentu.

W podejściu Gestalt ujmujemy osobę jako jedność psychofizyczną. Człowiek jest całościowy (holizm). Podczas warsztatu doświadczamy siebie holistycznie. Ciało jako doświadczenie ja, „ucieleśnienie” w procesie rozwojowym i w relacji drugim człowiekiem. Przyjrzymy się sygnałom z ciała, odkrywając ich znaczenie. Skupimy się na doświadczaniu takich obszarów jak: Cielesność a granice kontaktu. Self cielesne. Procesy ciała. Podmiotowość i przedmiotowość w relacji (z) ciałem. Cielesność w relacji z drugim człowiekiem. „Bycie ciałem”. Cielesne doświadczanie „bycia przy”. Utożsamienie z ciałem, kontaktowaniem się z osobą, która jest tym ciałem. Warsztat zwiększeniem poczucia obecności w ciele i poprzez ciało, jak np. budowanie kontaktu przez zmysły z otoczeniem, głos, postawa, pozycja, ruch, kształt, wygląd, funkcje ciała, płeć, zdrowie.

Ostatni z cyklu warsztatów na roku 0, w naturalny sposób nawiązuje do ostatniej fazy cyklu samoregulacji – wycofania. Na tym etapie następuje asymilacja i domknięcie doświadczenia. Zgodnie z tym, podczas ostatniego spotkania, uczestnik dokona podsumowania, będzie miał szansę zebrania tego, co udało mu się osiągnąć przez 9 miesięcy, dokończyć sprawy, które pozostają jeszcze otwarte oraz pożegnać się z „towarzyszami swojej podróży”.

Nasze miejscówki

Gdzie odbywają się zjazdy?

Zajęcia prowadzimy w dwóch miastach w Polsce:

Szkoła Psychoterapii Gestalt

ul. Filona 16, 02-658 Warszawa

W Przestrzeni Instytut Rozwoju

Plac Solny 16, Wrocław (Budynek Starej Giełdy)

kwestie organizacyjne

Kiedy odbywają się zjazdy?

Harmonogram najbliższych edycji Roku Rozwojowego:

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. 

Zjazdy 1 i 9 (40- godzinne treningi) odbywają się od czwartku godziny 09:00 do niedzieli do godziny 19:00.

Pozostałe Zjazdy odbywają się od piątku od godziny 09:00 do niedzieli do godziny 13:00.

Oto terminy zjazdów najbliższych edycji (ponieważ zjazdy planowane są z bardzo dużym wyprzedzeniem Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed planowanym zjazdem).

Zjazd 1. 07.11-10.11.2024
Zjazd 2. 06.12-08.12.2024
Zjazd 3. 17.01-19.01.2025
Zjazd 4. 14.02-16.02.2025
Zjazd 5. 14.03-16.03.2025
Zjazd 6. 11.04-13.04.2025

Zjazd 7: 16.05-18.05.2025

Zjazd 8. 13.06-15.06.2025

Zjazd 10. 12.09-14.09.2025

Zjazd 9. 07.08-10.08.2025
Zjazd 1. 17.10-20.10.2024
Zjazd 2. 22.11-24.11.2024
Zjazd 3. 17.01-19.01.2024
Zjazd 4. 07.02-09.02.2025
Zjazd 5. 28.02-02.03.2025
Zjazd 6. 21.03-23.03.2025
Zjazd 7. 25.04-27.04.2025

Zjazd 8. 23.05-25.05.2025

Zjazd 10. 04.07-06.07.2025

Zjazd 9. 12.06-15.06.2025
Zjazd 1. 17.10-20.10.2024
Zjazd 2. 22.11-24.11.2024
Zjazd 3. 17.01-19.01.2024
Zjazd 4. 07.02-09.02.2025
Zjazd 5. 28.02-02.03.2025
Zjazd 6. 21.03-23.03.2025
Zjazd 7. 25.04-27.04.2025

Zjazd 8. 23.05-25.05.2025

Zjazd 10. 04.07-06.07.2025

Zjazd 9. 12.06-15.06.2025
Opłaty
 • Opłata za Rok Rozwojowy wynosi w sumie 15999 PLN.
 • Opłata wpisowa to 3999 PLN opłacana w terminie 7 dni od podpisania umowy. Opłata wpisowa jest dla nas ostatecznym potwierdzeniem chęci uczestnictwa w Roku Rozwojowym.
 • 10 rat po 1200PLN opłacanych raz w miesiącu.
Co po Roku Rozwojowym?
 • Możesz aplikować na II ETAP Szkoły Psychoterapii
 • Możesz korzystać ze wszystkich narzędzi zdobytych w procesie szkoleniowym w Twojej pracy i w środowisku Twojego codziennego funkcjonowania
 • Żyj pięknie! 🙂
Jak uczestniczyć?

Zgłoś się już teraz

Po tym, jak wypełnisz poniższy formularz, w przeciągu 3 dni roboczych skontaktuje się z Tobą Biuro naszej Szkoły. Wyślemy Ci wtedy link do systemu rekrutacyjnego, który poprowadzi Cię przez kolejne etapy procesu.

  Wybierz z listy szkolenie, na które chcesz aplikować: