Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

8 korzyści uczestnictwa w Psychoterapii Grupowej Gestalt

Psychoterapia grupowa w nurcie Gestalt jako odpowiedź na potrzebę budowania autentycznych, harmonijnych i zdrowych relacji

Współczesne społeczeństwo XXI wieku, z jednej strony nasycone technologią i dynamicznymi zmianami, z drugiej zaś przepełnione presją i oczekiwaniami, stawia przed ludźmi trzy kluczowe wyzwania.

Pierwszym z nich jest narastająca izolacja społeczna, w której wirtualne połączenia zdają się zastępować autentyczne relacje, pozostawiając brak głębokiego wsparcia emocjonalnego.

Drugim problemem jest nadmierny stres i presja społeczna, z którymi ludzie muszą się mierzyć, starając się utrzymać równowagę psychiczną w szybko zmieniającej się rzeczywistości. 

Trzecią istotną kwestią jest problem związany z tożsamością i akceptacją siebie, gdy społeczne normy często narzucają jednoznaczne ramy, utrudniając ludziom pełne zaakceptowanie własnej tożsamości.

 

Dla kogo jest psychoterapia grupowa?

 1. Osób, które mają problem w relacjach (izolują się, wycofują, unikają kontaktu).
 2. Osób, które odczuwają potrzebę “zawalczenia o siebie”.
 3. Osób poszukujących rozwoju osobistego i większej samoświadomości.
 4. Osób, które potrzebują poprawić swoją samoocenę oraz umiejętność stawiania granic.  
 5. Osób, które zarządzają zespołami.

Korzyści uczestnictwa w Roku Rozwojowym:

 1. Rozwój świadomości siebie i innych: Terapia grupowa w nurcie Gestalt umożliwia uczestnikom zwiększenie świadomości własnych myśli, emocji i zachowań. Poprzez obserwację siebie i innych w interakcjach grupowych, uczestnicy zdobywają lepsze zrozumienie swoich mechanizmów obronnych, a także sposobów komunikacji.
 2. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych: Grupowa psychoterapia Gestalt pozwala praktykować zdrowe formy komunikacji w bezpiecznym środowisku. Uczestnicy mają okazję do eksploracji różnych stylów komunikacji, poprawy umiejętności słuchania i wyrażania swoich potrzeb.
 3. Praca nad relacjami: Grupowa dynamika umożliwia eksplorację wzorców relacyjnych, zarówno tych korzystnych, jak i problematycznych. Uczestnicy mogą zrozumieć, jak ich zachowania wpływają na relacje z innymi i jak mogą skuteczniej budować zdrowe i satysfakcjonujące relacje.
 4. Eksploracja ciała i doświadczeń zmysłowych: Nurt Gestalt kładzie nacisk na integrację doświadczeń cielesnych. Uczestnicy psychoterapii grupowej w tym nurcie mogą eksplorować swoje ciało, zwracając uwagę na reakcje fizyczne podczas interakcji z innymi. To może pomóc w zrozumieniu, jak ciało odzwierciedla i współpracuje z emocjami.
 5. Zdolność radzenia sobie ze stresem: Przeżywanie trudnych sytuacji w grupie pod okiem doświadczonego terapeuty może pomóc uczestnikom rozwijać zdolność do radzenia sobie ze stresem. Wspólna praca nad trudnościami może również zwiększyć poczucie wsparcia społecznego.
 6. Zdolność radzenia sobie ze stresem: Przeżywanie trudnych sytuacji w grupie pod okiem doświadczonego terapeuty może pomóc uczestnikom rozwijać zdolność do radzenia sobie ze stresem. Wspólna praca nad trudnościami może również zwiększyć poczucie wsparcia społecznego.
 7. Autentyczność i samoakceptacja: Terapia Gestalt promuje autentyczność i samoakceptację. Uczestnicy są zachęcani do bycia sobą i wyrażania swoich uczuć bez obaw przed oceną. To może prowadzić do większej pewności siebie i akceptacji siebie.
 8. Wsparcie grupy: Grupowa terapia Gestalt dostarcza uczestnikom wsparcia grupy, co może być niezwykle ważne w procesie zmiany. Obserwowanie i dzielenie się doświadczeniami z innymi osobami, które przechodzą przez podobne wyzwania, może być inspirujące i mobilizujące.

Wszystkie te korzyści przyczyniają się do rozwoju osobistego, zwiększenia umiejętności komunikacyjnych i budowania zdrowszych relacji zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Gdzie szukać możliwości psychoterapii Grupowej w nurcie Gestalt?

Jedną z propozycji uczestniczenia w Psychoterapii Grupowej jest Rok Rozwojowy naszej Szkoły. Łączy on dwa aspekty rozwojowe: z jednej strony jest to psychoterapia grupowa, z drugiej strony jest to możliwość zgłębiania nurtu Gestalt. 

Inną opcją jest Pracownia Psychoterapii Gestalt, w której pracuje jeden z naszych Psychoterapeutów.