Skip to content Skip to footer

Hiperwizorka i Trenerka w Szkole Superwizorów

Dr Christine Stevens

Biografia

Dr Christine Stevens pracuje jako psychoterapeutka od 1987 r. Uzyskała stopień magistra z Psychoterapii Gestalt, dyplom z Superwizji Klinicznej. Magister Stosowanych Nauk Społecznych, a w 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem I stopnia w zakresie Sztuk Pięknych. Wykorzystuje kreatywność i sztukę w sesjach terapeutycznych.
Jej doktorat zaowocował pracą naukową, przygotowującą program studiów magisterskich z psychoterapii Gestalt.
Pracuje w Instytucie Metanoia w Londynie, gdzie była egzaminatorem wewnętrznym Uniwersytetu Middlesex. Egzaminuje również na uniwersytetach w Nottingham i Derby.
Christine prowadzi wiele indywidualnych superwizji, a także superwizuje praktykę zawodową skupiającą się na krótkoterminowej terapii Gestalt w Nottingham od 2000 roku.
W 2016 r. współredagowała Making Research Matter, prezentując oparte na praktyce badania w zakresie psychoterapii i poradnictwa. Stworzyła również projekt użyty na okładce.
Od ponad dziesięciu lat jest redaktorem British Gestalt Journal..

Address: Malvern House, 41 Mapperley Rd, Nottingham. NG3 5AQ