Skip to content Skip to footer

Superwizorka i Trenerka

Anna Małecka

Biografia

Jestem Certyfikowaną psychoterapeutką i trenerką pracująca w nurcie Gestalt. Psychoterapia to złączenie wielu możliwości, wielu szkół psychoterapii, wielu nurtów i korzeni. Ja wybrałam Gestalt – podjęłam staż a następnie ukończyłam kompletną 4 letnią edukację w tym nurcie w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.

Mnie osobiście psychoterapia Gestalt dała możliwość odkrycia, poznania i wyrażania siebie, taką jaka jestem. Całościowy proces, który poprowadził mnie do świadomej zmiany sposobu życia na satysfakcjonujący. Psychoterapia to dla mnie również spotkanie z drugim człowiekiem, zaproszenie do poznania jego świata. Świata, który jest wyjątkowy.

W swojej pracy łączę relacyjność terapii Gestalt, bycie w autentycznym kontakcie z elementami pracy z ciałem. Specjalizuję się również w pracy z traumą metodą EMDR.