Skip to content Skip to footer

Superwizor

Tomasz Rebeta

Motto mojej pracy:

na ciemnej stronie mojego księżyca

spotkałem drugiego człowieka

i poszliśmy razem przez kratery 

Biografia

Jestem psychoterapeutą, superwizorem i nauczycielem psychoterapii. Z Gestaltem związałem się około dwudziestu lat temu. Swoje bazowe szkolenie odbyłem w ITG w Krakowie, z którym współpracowałem do 2015 roku. Przez kilkanaście lat byłem redaktorem naczelnym czasopisma GESTALT. Swoją aktywność psychoterapeutyczną realizowałem również we Francji i Gruzji. Obecnie prowadzę superwizję i superwizuję u superwizorów EAGT.

A teraz o certyfikatach. Posiadam certyfikat superwizora, trenera i psychoterapeuty ITG, certyfikat psychoterapeuty i superwizora EAGT, certyfikat psychoterapeuty EAP oraz certyfikat psychoterapeuty PTPG. Swoją pracę superwizuję u superwizorów EAGT.