Skip to content Skip to footer

Superwizor i Trener

Tomasz Maryńczak

Biografia

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem oraz superwizorem.
Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (European Certificate of
Psychotherapy - ECP), Certyfikat EAGT (European Association for Gestalt
Therapy), Certyfikat Psychoterapeuty PTPG (Polskie Towarzystwo
Psychoterapii Gestalt) potwierdzający posiadanie kwalifikacji do
samodzielnego stosowania psychoterapii, Certyfikat Akredytowanego
Superwizora EAGT, Certyfikat Superwizora PTPG oraz Rekomendację II
Stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Trener treningu
interpersonalnego).

Ukończyłem Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej,
Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III
Stopnia w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, Szkołę Trenerów i
Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt oraz Supervision Training
Program w Gestalt Studies Center w Kownie.

Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Akademickim Centrum Psychoterapii i
Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Grupie Medycznej
Vertimed, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na Oddziale Rehabilitacji
Psychiatrycznej oraz w Centrum Psychoterapii Vide.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego
Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz European Association for Gestalt
Therapy.