Skip to content Skip to footer

Starsza Trenerka, Superwizorka, Twórczyni SPDIM

Krystyna Waszkowska-Wójcik

W terapii Gestalt nieustannie zadziwia mnie jej prostota i głębia. Prostota, która „zadziewa się” we współtworzeniu relacji i głębi obecności. Jestem pod wrażeniem wizjonerstwa Perlsa, jego idei integracji, rozumienia Osoby jako całości ciała, psychiki i duszy. Zdumiewają mnie do dziś proste, teoretyczne podstawy, takie jak: cykl doświadczenia, mechanizmy unikania pobudzenia, paradoksalna teoria zmiany, które są dla mnie „mapą podróży” z Drugą Osobą i z samą sobą.

Biografia

Neuropsycholog, psychoterapeutka, dyplomowany superwizor, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej (CM UJ) i arteterapii. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Psychotherapy (EAP) i Polskiej Federacji Psychoterapii.

W pracy psychoterapeutycznej integruje Terapię Gestalt z technikami arteterapeutycznymi i „body therapy”. Poprzez uświadomienie i doświadczanie w relacji pracuje nad zmianą, której pacjent potrzebuje. Od kilku lat rozwija i propaguje psychoterapię Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą, w modelu V.S.Oaklander. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów, pedagogów, wychowawców.