Skip to content Skip to footer

Trenerka i Superwizorka

Kinga Dziedziczak

Czym jest dla niej Gestalt?

Gestalt to przede wszystkim studiowanie kontaktu dające szanse lepszego i pełniejszego zrozumienia siebie jako Organizmu i Środowiska, w którym Organizm żyje.

Biografia

Jestem psychoterapeutką Gestalt, prowadzę prywatną praktykę w Łodzi.

Szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt odebrałam w Isntytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty EAGT oraz PTPG.

Byłam członkiem założycielem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zajmowałam się organizacją pracy stowarzyszenia, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleniem trenerów pracujących na rzecz stowarzyszenia.

Przez 5 lat ściśle współpracowałam z Dojrzewalnią Róż tworząc festiwal Progressteron w Łodzi Uczestniczyłam w projektach szkoleniowych dla biznesu związanych ze szkoleniem umiejętności miękkich.
Prywatnie jestem żoną i matką. W czasie wolnym uwielbiam czytać kryminały lub szwendać się po lesie.

Address: ul. Dowborczyków 5/7, 90-018 Łódź