Skip to content Skip to footer

Biografia

Jestem psychoterapeutą, superwizorem, trenerem treningu psychologicznego i nauczycielem psychoterapii, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.

W mojej pracy zawodowej z przyjemnością i konsekwencją wspieram i towarzyszę innym w rozwoju i zmianie. To klienci, studenci, młodzi terapeuci, ale również koleżanki i koledzy.

Lubię motywować, pomagać w odnajdywaniu zasobów i przekształcaniu ograniczeń w możliwości, poszerzać aspekty twórczego procesu człowieka. Pracuję otwartością, autentycznością w relacyjnym kontakcie.

Moje życie osobiste dostarcza mi wielu dobrych, ważnych i różnorodnych doświadczeń, co sprawia, że czuję się spełniona. Pasjonuję się teatrem, filmem, ruchem i niespodziankami dla bliskich.

Od 1999 r. prowadzę terapię indywidualną i grupową, autorskie programy rozwoju osobistego dla kobiet z cyklu „Warsztaty Twórczej Kobiecości”, warsztaty „Terapeutyczna praca ze snami w ujęciu Gestalt”, „Promowanie zdrowego trybu życia”, „Psychoterapeuta też człowiek”, programy psychoedukacyjne.

Od 2009 do 2013 byłam również trenerem, nauczycielem psychoterapii w Instytucie Terapii Gestalt, a od 2012 prowadzę superwizję grupową i indywidualną.

Byłam założycielką i współtwórcą Gabinetów Gestaltowskich w Krakowie od 1999 do 2018.
Od 2015 r. współpracowałam z Wielkopolską Szkołą Psychoterapii Gestalt w Poznaniu, a od 2018 współprowadziłam i współtworzyłam projekty w WSPG.

Obecnie prowadzę prywatną praktykę kliniczną w Poznaniu, jestem trenerem i edukatorem kontraktowym. Prowadzę superwizje grupowe i indywidualną. Pracuję również online.

W pracy terapeutycznej m.in. wykorzystuje technikę psychodramy i gestaltowską pracę z ciałem, technikę ucieleśnionej relacji, techniki pracy ze snami, pracę z eksperymentem, fotografią, szkolenia i warsztaty w zakresie pracy z ciałem focusing, TRE, Lowen, ucieleśniony Gestalt.

Nieprzerwanie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Superwizuję swoją praktykę kliniczną, zarówno psychoterapeutyczną, jak i superwizyjną. Moimi superwizorami byli / są: Jacek Pierzchała, Peter Schultes, Magdalena Zaleska-Stolzman, Ewa Matłosz – Mamak, Mary Turner, Nurith Levi, Jan Roubal, Piotr Mierkowski. Korzystam również z superwizji koleżeńskich (interwizji).

W dorobku zawodowym posiadam również publikacje o tematyce Gestalt, aktywność w zakresie pokazowych warsztatów w czasie konferencji, a obecnie propaguję swoją wiedzę prowadząc aktywnie zawodowego fanpage.

Należę do organizacji zawodowych zrzeszających profesjonalnych psychoterapeutów: jestem członkiem założycielem Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP) i członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) którego to stowarzyszenia byłam Sekretarzem przez dwie kadencje, a także członkiem European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki

Address: Poznań