Skip to content Skip to footer

Trener

Jakub Babij

Biografia

Trener, certyfikowany psychoterapeuta (PTPG, EAGT), nauczyciel Mindfulness z ramienia Mindful Academy oraz wykładowca na warszawskim SWPS. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mindfulness , Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

Absolwent Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (dziś Instytut Gestalt) oraz superwizor w trakcie szkolenia. Ciągle rozwija swoją praktykę i wiedzę. Podejścia MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy – Terapia Poznawcza oparta na uważności) uczył się w Oxford Mindfulness Centre, będącego częścią uniwersytetu w Oxfordzie i dalej kontynuuje naukę i praktykę w tym obszarze.

Praktykę medytacyjną zaczął w 2000 roku w ramach buddyzmu tybetańskiego. Dziś najbliżej mu do podejścia Secular Buddhism reprezentowanego przez takich nauczycieli jak Stephen Batchelor, czy Jack Kornfield. Przynajmniej raz w roku bierze udział w tygodniowych odosobnieniach Mindfulness. Brał udział w warsztatach prowadzonych przez Marka Williamsa, Paula Fultona; Marię van Balen, Melanie Fennel, Marie Johansson.

Uczy mindfulness podczas kursów otwartych, zamkniętych, oraz indywidualnie. Pracował z takimi klientami jak Intel, Wipro, Bayer, KPMG, IKEA, Astra Zeneca oraz wiele innych. W ramach prowadzonej przez siebie fundacji pracował też z wolontariuszami Centrum Alzheimera, Kampanii przeciw Homofobii, podopiecznymi Lambdy oraz wielu innymi organizacjami z obszaru NGO.

W tym momencie warsztatowo pracuje głównie z psychoterapeutami, psychologami, fizjoterapeutami, oraz innymi pracowników sektora pomocowego ucząc ich uważności oraz medytacji.