Skip to content Skip to footer

Trenerka

Emilia Sobczyk

Biografia

Terapią zawodowo zajmuję się od 2008 roku. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt nr 246. Pracuję z klientami indywidualnymi oraz prowadzę grupy rozwoju osobistego dla kobiet. Jestem także autorem programów psychoprofilaktycznych dla szkół i programów szkoleniowych dla grup zawodowych związanych z pomocą. Współpracuję z Uczelnią Łazarskiego w ramach studiów podyplomowych „Asystent Rodziny. Jestem psychologiem szkolnym w jednej z prywatnych szkół podstawowych w Warszawie.

Swoje umiejętności doskonaliłam jako socjoterapeutka i asystent rodzinny, pracując z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Zajmowałam się również pomocą rodzinie, konsultacjami wychowawczymi, interwencją kryzysową, a także współpracowałam z kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej oraz z ośrodkami pomocy rodzinie.