Skip to content Skip to footer

Dyrektor Szkoły

Anna Rykaczewska

Dyrektor Szkoły

Biografia

Ukończyłam filologię angielską, a także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako nauczyciel języka angielskiego w szkole publicznej, później pracując na uniwersytecie SWPS. W biurze obsługi studentów obcokrajowców poznałam środowisko szkolnictwa wyższego. Koordynowałam realizację projektów unijnych, co pozwoliło mi rozwinąć wiele umiejętności administracyjnych. W szkole Psychoterapii Gestalt odpowiadam za sprawy administracyjno-organizacyjne.