Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Studium stanowi przygotowanie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania.


CO JEST WYJĄTKOWE W NASZYM SZKOLENIU?

Ustanawianie emocjonalnej, pełnej akceptacji i autentycznej relacji z dzieckiem oraz budowanie przymierza terapeutycznego, Postrzeganie problemów dziecka/nastolatka holistycznie – jako przejaw adaptacji do warunków środowiska, w którym żyje, Wzmacnianie potencjału rozwojowego dziecka/nastolatka w celu przywrócenia poczucia przepływu, żywotności oraz twórczego przystosowania, Wprowadzenie do procesu terapeutycznego doświadczania zamiast intelektualnego opracowywania problemów, Stosowanie technik projekcyjnych i ekspresyjnych wspierających proces terapeutyczny m.in.: rozwijanie narracji, odgrywanie, rysowanie i malowanie, praca z gliną, wizualizacje, praca z piaskiem, zabawa symboliczna, zabawa słowem, Doświadczona kadra: Krystyna Waszkowska-Wójcik, Katarzyna Kowalczyk, Robert Adamczyk, Agata Urbanowicz.

I. Kryteria kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia do Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Gestalt Art jest:


Ukończone studia wyższe oraz doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii dowolnej modalności Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie formularza zgłoszenia. Wniesienie w terminie wymaganych opłat

II. Program ogólny

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności stosowania zasad i metodologii Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą. Będziemy uczyć jak organizować aktywność dziecka/nastolatka na sesjach terapeutycznych, by poprzez nasze interwencje zwiększało świadomość siebie w codziennym życiu i rozwijało swój unikatowy potencjał.III. Zaliczenia

Zaliczenia odbywają się na podstawie obecności, aktywności podczas zajęć. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest opuszczenie do 2 dni zajęć teoretycznych w ciągu roku – na dyplomie wypisana będzie faktyczna liczba godzin.IV. Warunki zaliczenia Studium i otrzymania dyplomu

Absolwenci Studium otrzymają dyplom ukończenia Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Gestalt Art, warunkiem uzyskania jest:


Obecność na wszystkich zajęciach. Dokonanie opłat za Studium. Praktyka własna pracy z dzieckiem/nastolatkiem. Pisemna analiza sytuacji dziecka w paradygmacie Gestalt.

V. Czas trwania

Szkolenie obejmuje 12 zjazdów po 20 godzin zegarowych. Będzie prowadzone raz w miesiącu piątek-niedziela. W godzinach 15-19 piątek oraz 9-19 sobota-niedziela z dwu godzinną przerwą na obiad.


VI. Zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesłać na adres: rekrutacja@szkolagestalt.pl


VII. Koszty Studium

Całkowity koszt Studium wynosi 9999pln brutto. Płatne 2799pln brutto jako wpisowe po akceptacji Komisji i później 12 rat po 600pln brutto.