Program

Rok 0

00

Tematy w kolejności realizowania na roku 0, roku rozwojowym w nurcie Gestalt:

Podstawy modalności Gestalt Warsztat rozwoju osobistego Cykl doświadczania Świadomość Ja w grupie Style kontaktu Relacyjność Ja-Ty Proces kreatywny w terapii Gestalt Ucieleśnione Ja Podsumowanie roku

Rok 1

01

Warunkiem przyjęcia na ROK 1 jest ukończenie Etapu I Szkoły Psychoterapii Gestalt ("ROK 0") oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przewidujemy możliwość ukończenia I-go Etapu w innej szkole psychoterapii Gestalt. Absolwenci innych niż psychologia kierunków studiów będą zobowiązani do odbycia zajęć dodatkowych i uzupełnienia podstawowej wiedzy z zakresu psychologii.

Teoria Pola w Gestalt Prawo w psychoterapii Budowanie relacji terapeutycznej Funkcje Self i zaburzenia Cykl doświadczania Style kontaktu Sesja psychoterapeutyczna – struktura i proces Eksperyment w psychoterapii indywidualnej Opór w psychoterapii Gestalt Etyka w psychoterapii Superwizja: 50 godzin szkoleniowych

Rok 2

02

Ucieleśnione Ja w ujęciu Gestalt Diagnoza w psychoterapii Gestalt. ICD-10/DSM-4 Praca ze snem Praca z traumą Praca w obszarze depresji Przeniesienie – przeciwprzeniesienie Praca w obszarze zaburzeń nerwicowych i psychosomatycznych Praca w obszarze zaburzeń osobowości (narcyzm / borderline) Praca w obszarze psychozy Superwizja: 50 godzin szkoleniowych

Rok 3

03

Badania w Gestalt Proces grupowy Eksperyment w terapii grupowej Praca z parą Praca z rodziną w konwencji Gestalt Praca z adolescentem Seksualność w procesie terapeutycznym oraz w relacji psychoterapeutycznej Przygotowanie do Egzaminu Końcowego Superwizja: 50 godzin szkoleniowych