Kadra

Superwizorzy:

Tomasz Rebeta

Tomasz Rebeta

Chcę Ci przekazać kilka słów o sobie.


Jestem psychoterapeutą, superwizorem i nauczycielem psychoterapii. Z Gestaltem związałem się około dwudziestu lat temu. Swoje bazowe szkolenie odbyłem w ITG w Krakowie, z którym współpracowałem do 2015 roku. Przez kilkanaście lat byłem redaktorem naczelnym czasopisma GESTALT. Swoją aktywność realizowałem we Francji i w Rosji. Obecnie prowadzę superwizję również w Gruzji.


A teraz o certyfikatach. Posiadam certyfikat superwizora, trenera i psychoterapeuty ITG, certyfikat psychoterapeuty i superwizora EAGT, certyfikat psychoterapeuty EAP oraz certyfikat psychoterapeuty PTPG. Swoją pracę superwizuję u superwizorów EAGT.


Dziękuję za przeczytanie informacji o mnie.


Tomasz Maryńczak

Tomasz Maryńczak

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem oraz superwizorem Gestalt. Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (European Certificate of Psychotherapy - ECP), Certyfikat EAGT (European Association for Gestalt Therapy), Certyfikat Psychoterapeuty PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt) potwierdzający posiadanie kwalifikacji do samodzielnego stosowania psychoterapii, Certyfikat Akredytowanego Superwizora EAGT oraz Rekomendację II Stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Trener treningu interpersonalnego).


Ukończyłem Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III Stopnia w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt oraz Supervision Training Program w Gestalt Studies Center w Kownie.


Prowadzę psychoterapię indywidualną, treningi terapeutyczne / interpersonalne oraz warsztaty rozwojowe w ujęciu Gestalt. Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Grupie Medycznej Vertimed, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz w Centrum Psychoterapii Vide.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz European Association for Gestalt Therapy.


Krystyna Waszkowska-Wójcik

Krysia Waszkowska-Wójcik

Neuropsycholog, psychoterapeutka, dyplomowany superwizor, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej (CM UJ) i arteterapii. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Psychotherapy (EAP) i Polskiej Federacji Psychoterapii. W pracy psychoterapeutycznej integruje Terapię Gestalt z technikami arteterapeutycznymi i „body therapy”. Poprzez uświadomienie i doświadczanie w relacji pracuje nad zmianą, której pacjent potrzebuje. Od kilku lat rozwija i propaguje psychoterapię Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą, w modelu V.S.Oaklander. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów, pedagogów, wychowawców.


dr Marzena Śniarowska-Tlatlik

dr Marzena Śniarowska-Tlatlik

Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem (UŚ i AWF) Psycholog praktyk, psychoterapeuta Gestalt (EAGT i trener Gestalt (FORGE)


Certyfikowany choreoterapeuta - terapeuta tańcem TT (PSCh-PTT), także DMT Training - Program ADTA Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT.


W swych zainteresowaniach naukowych I praktycznych osadzona w nurcie psychologii egzystencji I metody fenomenologiczno-hermeneutycznej. Autorka wielu publikacji ze wspomnianego obszaru oraz psychologii sportu I arteterapii psychologicznej. Prowadzi zajęcia seminaryjne dotyczące pracy z ciałem, a także pracy ze snem w psychoterapii, jak również psychologicznej pracy z różnymi formami arte- jak m.in. techniki plastyczne w psychologii, praca z dżwiękiem, muzyką, wizualizacją; filmem I video artem, fotografią, technikami dramowymi. Wykłada psychologię twórczości I fenomenologię. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju I zagranicą (Nowy York, USA) Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą rozwoju osobowego pod wpływem tańca, odwołując się do doświadczeń choreoterapeutycznych i porównawczych badań międzykulturowych. Nieustannie pogłębia wiedzę ucząc się w kontakcie, a także rozwija swoje umiejętności i wrażliwość uczestnicząc w wielu warsztatach, szkoleniach i kursach zarówno psychologicznych jak i tanecznych. Wśród szkoleń psychologicznych wysoko ceni nauki mistrzów kontaktu Stephena Schoena i Paolo Quatriniego. Rozwój ruchowy najmocniej wiąże z tańcami etnicznymi i tańcem jazzowym. W pracy z klientem korzysta m.in. z podstaw bioenergetyki A. Lowena, dokonań W. Reicha, Pesso czy prac G. Roth. Poszukuje także inspiracji w szamańskich tańcach Tybetu, Ameryki Północnej i Południowej ( 3 lata pracy z tańcami prekolumbijskimi pod opieką Patricii Torres Villanueva) oraz Afryki , Indii (m.in. Bharata Natyam, Chiam I współczesny taniec indyjski) nie pomijając tradycji Słowian. Nawiązuję do idei ruchu autentycznego M. Whitehouse i pracy M.Chace, jak i wielu sposobów pracy z ciałem wywodzących się głównie z nurtu gestaltowskiego.


Zbudowany na wieloletnich. doświadczeniach model zdarzeniowo - narracyjny jest autorską formą pracy z klientem w ruchu.


Pasjonuje się naturą, sztuką, podróżami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz spotkaniem z drugim człowiekiem.


Trenerzy:


Kinga Dziedziczak

Kinga Dziedziczak

Jestem psychoterapeutką Gestalt, prowadzę prywatną praktykę w Łodzi


Szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt odebrałam w Isntytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty EAGT oraz PTPG


Byłam członkiem założycielem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zajmowałam się organizacją pracy stowarzyszenia, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleniem trenerów pracujących na rzecz stowarzyszenia.


Przez 5 lat ściśle współpracowałam z Dojrzewalnią Róż tworząc festiwal Progressteron w Łodzi Uczestniczyłam w projektach szkoleniowych dla biznesu związanych ze szkoleniem umiejętności miękkich.


Prywatnie jestem żoną i matką. W czasie wolnym uwielbiam czytać kryminały lub szwendać się po lesie.


Sebastian Kantor

Sebastian Kantor

Jestem psychoterapeutą, trenerem i pedagogiem. Z nurtem Gestalt po raz pierwszy miałem styczność w okresie studiów poznając pedagogikę zabawy KLANZA. Ukończyłem Akademię Pedagogiczną w Krakowie i Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach. Psychoterapii uczyłem się w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Nurt Gestalt daje mi możliwość aktywności zawodowej w kilku obszarach:  praktyka kliniczna,  praca z grupami,  biznes.


W swojej praktyce podkreślam, że Gestalt to przede wszystkim studiowanie kontaktu dające szanse lepszego i pełniejszego zrozumienia siebie jako Organizmu i Środowiska, w którym Organizm żyje.


Katarzyna Konfederak

Katarzyna Konfederak

Jestem psychoterapeutką Gestalt, ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Trenerów  i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikat European Association of Gestalt Therapy. W Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, młodzieży oraz terapię dla par i małżeństw w kryzysie relacji. Fascynuje mnie rozwój i potencjał człowieka, a psychoterapia jest moją pasją. Spełniam się również pisząc wiersze i tworząc biżuterię ze srebra. Kocham jazdę na snowboardzie, lubię przestrzeń i śpiew ptaków oraz czas spędzony z rodziną.


Marta Leszko

Marta Leszko

Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie i uzyskałam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt nadany przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy).


Jestem również pedagogiem , trenerem grupowym i coachem z wieloletnim stażem w korporacjach m.in z Orange Polska S.A. Wierzę, że człowiek kształci się przez całe życie, dlatego nieustannie doskonalę swoje umiejętności w różnych ośrodkach akredytowanych przez EAP European Association for Psychoterapy, oraz EAGT European Association for Gestalt Therapy.


Prywatnie: żona, matka i właścicielka labradorki Sary i rybki Matyldy.


Magdalena Kidoń

Magdalena Kidoń

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (PTPG), superwizorką w trakcie szkolenia (wg. standardów EAGT) oraz ekopsychoterapeutką (autorskie podejście integrujące pracę w gabinecie z pracą w przyrodzie) i  certyfikowaną przewodniczką kąpieli leśnych - Forest Therapy Institute, Forest Therapy Hub.


Mam kilkunastoletnie doświadczenie w towarzyszeniu ludziom w ich drogach. Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, grupy rozwojowe i wyprawy ekoterapeutyczne do lasu. Jestem superwizorką i autorką programów rozwojowych dla mentorów edukacji alternatywnej. Lubię wspierać i współtworzyć organizacje, żywe i uczące się; współkreować nowe jakości, w których ludzie nie odtwarzają, a partycypują i uruchamiają swój potencjał życiowy.


Kocham dziką przyrodę,  długie wędrówki, autentyczne spotkania, spontaniczność i naturalność.


“Każda osoba nosi w sobie coś unikalnego i niepowtarzalnego, co pragnie się ujawnić i zostać w pełni przeżyte, a co jest w niej obecne od samego początku jej istnienia, jeszcze zanim może zacząć być przeżywane”

James Hillman


Alicja Biłozor

Alicja Biłozor

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt /PTPG i EAGT/. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Instytucie Gestalt w Krakowie. Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz grupowe działania rozwojowe i terapeutyczne. Przez długi czas aktywnie współpracowałam z Fundacją Nagle Sami w zakresie wspierania osób w żałobie, prowadziłam grupy wsparcia i stale pracuję indywidualnie z osobami po stracie bliskich. Zajmuję się w głównej mierze rozwojem i wsparciem osób dorosłych. Pracuję pod stałą superwizją, dbam o ciągłe poszerzanie mojej świadomości i wiedzy psychoterapeutycznej.


Moje korzenie zawodowe są związane z organizacjami biznesowymi, gdzie specjalizowałam się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Od czasu do czasu wracam do działań diagnostycznych /Assessment i Development Center/ wspomagających rozwój indywidualny i zespołowy pracowników w firmach. Jestem również wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, coachem ICF, certyfikowanym trenerem oraz doświadczoną konsultantką.


Prywatnie jestem przyjaciółką, żoną, mamą dwóch energicznych młodych mężczyzn i fanką mojego psiska o imieniu Friki. „W górach jest wszystko, co kocham…” i nie ma w tym ani grama przesady. W moim świecie królują góry, muzyka, książki i nieustające dążenie do życiowej równowagi.


Mirosław Dudziński

Mirosław Dudziński

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem oraz coachem ICC. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, coaching dla kadry zarządzającej oraz szkolenia i projekty rozwojowe dla firm. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii i Treningu Grupowego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Odbyłem staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii , Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Hostel w Otwocku, pracując z dorosłymi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Współpracowałem z Mazowieckim Szpitalem Psychiatrycznym Allenort w zakresie prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla pacjentów. Jako psychoterapeuta Gestalt regularnie rozwijam swoją wiedzę podczas warsztatów z nauczycielami polskimi i zagranicznymi.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT).


Gracjana Pawlak

Gracjana Pawlak

Jestem psychoterapeutką Gestalt (ukończyłam ITG w Krakowie, z certyfikatami PTPG i EAGT), konsultantką Gestalt dla organizacji (certyfikat GPO), superwizorką w trakcie certyfikacji. Prowadzę praktykę gabinetową od 2009 roku w Zielonej Górze i online, przeprowadziłam kilkanaście tysięcy godzin psychoterapii indywidualnych, grupowych, consultingów dla firm, szkoleń, treningów i superwizji. Zbudowałam kilka zespołów projektowych, w latach 2013-2019 budowałam zespół w ramach własnej organizacji terapeutycznej, stworzyłam i zrealizowałam kilkadziesiąt projektów społecznych i biznesowych. Prowadzę swoją fundację dofinansowującą psychoterapie w całej Polsce, organizuję eventy, na których łączę psychoedukację, medytacje oraz śpiew. Prowadzę kanał w serwisie youtube.com, w działalności nauczycielskiej szczególnie jest mi bliski obszar duchowości w psychoterapii.


Karina Szczęsna

Karina Szczęsna

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Na co dzień pracuje z klientami indywidualnie, oraz parami w Poznaniu.


Stworzyłam i opiekuje się merytorycznie Ośrodkiem Psychoterapii Livart, gdzie współpracuje z psychoterapeutami różnych modalności oraz organizuje, program stażowy dla psychoterapeutów “Psychoterapeuci na start”, gdzie początkujący psychoterapeuci mogę zbierać swoje pierwsze doświadczenia pracy z klientem.


Szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt odebrałam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i zakończyłam je w 2013 roku. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty EAGT, EAP oraz PTPG.


Od 2015 prowadzę bloga o psychoterapii i rozwoju osobistym. Gdzie dziele się swoją wiedzą i doświadczeniem, z klientami oraz psychoterapeutami.


Od 2020 mogę nazywać się autorką dwóch e-booków “ Przewodnik po opiece psychiatrycznej w Polsce” oraz “Szkoły Psychoterapii”


Współtworzyłam kurs z wydawnictwem psychologii w praktyce; “Praca z zaburzeniami osobowości w gabinecie psychologa i psychoterapeuty, jak poprowadzić proces diagnostyczny”

Prywatnie;

Dumna mama dwójki wspaniałych młodych osób. W związku, w którym z roku na rok, od 25 lat wspólnie, pracujemy nad tym, aby był to związek bezpieczny, satysfakcjonujący i szczęśliwy. I coraz częściej tego wspólnie doświadczamy.

Właścicielka psa rasy schroniskowej.


Katarzyna Paluch

Katarzyna Paluch

Jestem certyfikowaną psychoterapeuktą Gestalt (EAP) oraz superwizorką w trakcie szkolenia (wg standardów EAGP). Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.


Praktykę psychoterapeutyczną rozwijam od przeszło 10 lat. Współpracowałam z organizacjami pozarządowymi (Polska, Wielka Brytania) wspierającymi osoby cierpiące z powodu zaburzeń psychicznych i traumatycznych wydarzeń (handel ludźmi, uchodźstwo). Przez kilka lat moja praca związana była również z obszarem rozwoju pracowników i szkoleń.


Wierzę, że proces terapeutyczny uzdrawia różne obszary naszego funkcjonowania, a uważna obecność psychoterapeuty daje możliwość wzmocnienia się oraz rozwoju potencjału, *It's the relationship that heals, the relationship that heals, the relationship that heals – my professional rosary." — Irvin D. Yalom


Zofia Domin-Dzikowska

Zofia Domin-Dzikowska

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (PTPG i EAGT). Swoją praktykę rozwijam od 2012r.


Wykształcenie psychologiczne zdobyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), gdzie ukończyłam również Studium Pedagogiczne. Natomiast 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w niegdysiejszym Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.


Prowadzę indywidualnie procesy psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi i młodzieżą oraz psychoterapię par, rodzin, jak również psychoterapię grupową.


Oprócz regularnej superwizji biorę udział w licznych warsztatach i szkoleniach aby dbać  o rozwój swój własny jako człowieka a poprzez to stale podnosić jakość mojej pracy z klientami.


Jestem również trenerem, coachem i mentorem. Posiadam certyfikat Gestalt Practitioners in Organization (wydany przez EAGT, którego jestem członkiem) oraz jestem absolwentką VII edycji Otwartej Akademii Mentoringu (Certyfikat Mind Partners & Clutterbuck Partnership).  Doświadczenie płynące z pracy z liderami, zespołami oraz różnymi organizacjami umożliwia mi spojrzeć szerzej na człowieka jako całość, u którego równie istotny jest aspekt życia prywatnego jak i zawodowego.


Trenerzy współpracujący:


Dr Christine Stevens

Dr Christine Stevens

Dr Christine Stevens pracuje jako psychoterapeutka od 1987 r. Uzyskała stopień magistra z Psychoterapii Gestalt, dyplom z Superwizji Klinicznej. Magister Stosowanych Nauk Społecznych, a w 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem I stopnia w zakresie Sztuk Pięknych. Wykorzystuje kreatywność i sztukę w sesjach terapeutycznych.


Jej doktorat zaowocował pracą naukową, przygotowującą program studiów magisterskich z psychoterapii Gestalt.


Pracuje w Instytucie Metanoia w Londynie, gdzie była egzaminatorem wewnętrznym Uniwersytetu Middlesex. Egzaminuje również na uniwersytetach w Nottingham i Derby.


Christine prowadzi wiele indywidualnych superwizji, a także superwizuje praktykę zawodową skupiającą się na krótkoterminowej terapii Gestalt w Nottingham od 2000 roku.


W 2016 r. współredagowała Making Research Matter, prezentując oparte na praktyce badania w zakresie psychoterapii i poradnictwa. Stworzyła również projekt użyty na okładce.


Od ponad dziesięciu lat jest redaktorem British Gestalt Journal..


Jay Levin

Jay Levin

Psycholog kliniczny, pracuje jako psychoterapeuta od ponad 35 lat.

Jay studiował terapię Gestalt u Erv i Miriam Polster i posiada certyfikat Gestalt Therapy Institute of Los Angeles (GTILA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT). Współpracuje z American Counseling Association (ACA). Jest dyrektorem ds. Szkoleń w Gestalt Institute of the Gulf Coast (GIGC).

Jego zainteresowanie tym, jak wartości kształtują zachowanie osobiste oraz interwencje terapeutyczne, znajduje odzwierciedlenie w publikowanych artykułach, które ukazują jego wizję bardziej gościnnego świata. Ważnym aspektem jego życia zawodowego jest jego ciągła współpraca z Gestalt Associates w Los Angeles (GATLA), gdzie należy do grona wykładowców gościnnych od ponad 30 lat.

Superwizor, terapeuta i trener prowadzący wiele warsztatów na całym świecie.


Peter Philippson

Peter Philippson

Peter Philippson jest psychoterapeutą Gestalt, trenerem i superwizorem w UKCP (UK Council for Psychotherapy) oraz Gestalt Psychotherapy & Training Institute UK. Jest współzałożycielem Manchester Gestalt Centre, pełnoprawnym członkiem New York Institute for Gestalt Therapy, starszym trenerem GITA (Słowenia), członkiem wydziału, IpsiG (Turyn), współzałożycielem IG FEST. Jest gościnnym trenerem wielu programów szkoleniowych na arenie międzynarodowej. Od 35 lat pracuje jako psychoterapeuta. Jest byłym prezesem International Association for the Advancement of Gestalt Therapy, a także autorem "Self in Relation", wyd. Gestalt Journal Press.

Administracja i Dydaktyka:


Krzysztof Drewicz

Krzysztof Drewicz - Dyrektor Szkoły

Ponad 16 lat pracowałem w dużych organizacjach biznesowych, gdzie zajmowałem się wdrożeniami nowych usług/produktów później zarządzaniem jedną z marek prepaidowych na rynku telekomunikacyjnym. Uczestniczyłem przy wprowadzaniu programów LCM (Life Cycle Management) oraz CEM (Customer Experience Management).


Obecnie zarządzam prywatnym Centrum Psychoterapii VIDE i będę miał przyjemność zarządzania Pierwszą Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie.


Ukończyłem Automatykę i Robotykę na Politechnice Warszawskiej.


Anna Rykaczewska

Anna Rykaczewska – Kierownik Szkoły

Ukończyłam filologię angielską, a także studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako nauczyciel języka angielskiego w szkole publicznej, później pracując na uniwersytecie SWPS. W biurze obsługi studentów obcokrajowców poznałam środowisko szkolnictwa wyższego. Koordynowałam realizację projektów unijnych, co pozwoliło mi rozwinąć wiele umiejętności administracyjnych. W szkole Psychoterapii Gestalt odpowiadam za sprawy administracyjno-organizacyjne.


Iwona Wasil

Iwona Wasil – Opiekunka Studentów ds. dydaktycznych

Jestem certyfikowana psychoterapeutką Gestalt. Ukończyłam Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy European Association for Gestalt Therapy. Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego; Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Ukończyłam również Podyplomowe Studia Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim.