Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt

O nas

Szkoła Psychoterapii Gestalt

Misją Szkoły Psychoterapii Gestalt jest kompleksowe przygotowanie studentów do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt i ubiegania się o Certyfikaty EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt).

W celu wypełnienia misji realizujemy 4-letni program szkoleniowy przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Program Szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Jest to program systematycznego, opartego na doświadczaniu siebie i przekraczaniu swoich granic stawania się świadomym, kreatywnym i odpowiedzialnym terapeutą Gestalt. Nauka w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie obejmuje zajęcia teoretyczne i metodologiczne w formie doświadczeniowych warsztatów, wykładów oraz superwizji.

4-letni program Szkoły realizowany jest w dwóch etapach:

  • Etap I – „Rok 0” to roczny program rozwoju osobistego wprowadzający do teorii i praktyki Gestalt, który przygotowuje do udziału w programie nabywania kompetencji w zakresie psychoterapii Gestalt.
  • Etap II – to trzyletni program szkoleniowy, w którym studenci nabywają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt.

    Warunkiem przyjęcia na Etap II jest ukończenie Etapu I („Rok 0”) oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Certyfikaty

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra trenerów, certyfikowanych przez EAGT oraz EAP między innymi: Tomasz Rebeta, Tomasz Maryńczak, Krystyna Waszkowska-Wójcik, dr Marzena Śniarowska-Tlatlik.

Ukończenie Szkoły Psychoterapii Gestalt i spełnienie wymagań w zakresie terapii własnej oraz praktyki klinicznej jest podstawą do ubiegania się o Certyfikaty:

  • Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt zrzeszającego terapeutów Gestalt - EAGT (European Association for Gestalt Therapy)
  • Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) zrzeszającego terapeutów Gestalt w Polsce - posiadającego status NOGT (National Organization for Gestalt Therapy)

Dodatkowo dla studentów z innych miast oraz chętnych z Warszawy przygotowaliśmy możliwość bezpłatnych noclegów w Szkole w warunkach materacowych.