Krysia Waszkowska-Wójcik
Neuropsycholog, psychoterapeutka, dyplomowany superwizor, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej (CM UJ) i arteterapii. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Psychotherapy(EAP) i Polskiej Federacji Psychoterapii. W pracy psychoterapeutyczne j integruje Terapię Gestalt z technikami arteterapeutycznymi i „body therapy”.Poprzez uświadomienie i doświadczanie w relacji pracuje nad zmianą,której pacjent potrzebuje. Od kilku lat rozwija i propaguje psychoterapię Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą, w modelu V.S. Oaklander. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów, pedagogów, wychowawców.
Jay Levin
Psycholog kliniczny, pracuje jako doradca terapeuty oraz psychoterapeuta od ponad 35 lat. Jego zainteresowanie tym, jak wartości kształtują zachowanie osobiste oraz interwencje terapeutyczne, znajduje odzwierciedlenie w publikowanych artykułach ,które ukazują jego wizję bardziej gościnnego świata. Jay został przeszkolony w terapii Gestalt przez Erv i Miriam Polster i posiada certyfikat Gestalt Therapy Institute of Los Angeles (GTILA). Jest zawodowym członkiem American Counseling Association (ACA) i akredytowanym członkiem nadzorującym Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), a także dyrektorem ds. Szkoleń w Gestalt Institute of the Gulf Coast (GIGC). Ważnym aspektem jego życia zawodowego jest jego ciągła współpraca z Gestalt Associates w Los Angeles (GATLA), gdzie należy do grona wykładowców gościnnych od ponad 30 lat.
Christine Stevens
Dr Christine Stevens, mgr Psychoterapii Gestalt, Dyplom z Nadzoru Klinicznego, Magister Stosowanych Nauk Społecznych. W 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem I stopnia w zakresie Sztuk Pięknych. Wykorzystuje kreatywność i sztukę w sesjach terapeutycznych.

Christine Stevens zajmuje się psychoterapią i doradztwem od 1987 roku. Jej doktorat zaowocował pracą naukową, przygotowującą program studiów magisterskich z psychoterapii Gestalt.

Jest doradcą akademickim doktoratu z psychoterapii w Instytucie Metanoia w Londynie, gdzie była egzaminatorem wewnętrznym Uniwersytetu Middlesex. Egzaminowała również dla uniwersytetów Nottingham i Derby.

Jej zainteresowanie szkoleniem dało jej długoletnią rolę nauczyciela w Instytucie Gestalt w Słowenii(GITA). Christine nadzoruje staż skupiający się na krótkoterminowej terapii Gestalt, który jest prowadzony w Nottingham od 2000 roku.

W 2016 r. współredagowała Making Research Matter, prezentując oparte na praktyce badania w zakresie psychoterapii i poradnictwa. Stworzyła również projekt użyty na okładce.

Od ponad dziesięciu lat jest redaktorem British Gestalt Journal, recenzowanej publikacji z międzynarodowymi współpracownikami i czytelnikami.

Harmonogram warsztatów na rok 2023

Zapoznaj się z opisem warsztatów i prowadzącymi.
Wydajemy Zaświadczenia ukończenia warsztatu.
Zapraszamy do zapisów poprzez: kontakt@warsztatygestalt.pl
Christine Stevens
więcej
Jay Levin
więcej
Krystyna Waszkowska-Wójcik
więcej

WSPARCIE TERAPEUTYCZNE OSÓB LGBTQIA/ GSRD

17-19.04.2023

Koszt: 800,00 zł

Liczba godzin: 25

Warsztat jest kompleksowym wprowadzeniem do wspierania osób z mniejszości genderowych,seksualnych, relacyjnych i erotycznych w pracy terapeutycznej. W odpowiedzi na wciąż słabo obecnymoduł dotyczący niecisnormatywności oraz nieheteronormatywności w szkoleniachpsychoterapeutycznych różnych podejść, ma on zapoznać osoby pracujące terapeutycznie ztematyką, jaką osoby LGBTQIA/GSRD wnoszą w swoich procesach terapeutycznych i dlaczego niesą takimi samymi osobami klienckimi jak osoby żyjące zgodnie z cis i heteronormą.

PROWADZĄCA: Pixie Frączek
Jednym z najważniejszych kierunków działania Pixie jestpraca terapeutyczna i rozwojowa z osobami LGBTQIA* i osobami z grupy GSRD (Gender,Sexuality, Relationship Diversities). ProwadzI własną praktykę terapeutyczną wspierającą osobynienormatywne i niedouprzywilejowane oraz osoby żyjące w niemonogamicznych relacjachuczuciowych i seksualnych. Jako terapeuta jest związana z poznańskim StowarzyszeniemGrupa Stonewall, gdzie prowadzi grupy wsparcia oraz konsultacje indywidualne. Jako terapeutawspółpracuje również z ‘Sex Work Polska” wspierając osoby pracujące seksualnie. Jest wtrakcie dwuletniego szkolenia Pink Therapy, instytucji szkolącej od wielu lat osoby pracująceterapeutycznie w obrębie różnorodności genderowych, seksualnych i relacyjnych. Działa jakodoradca około testowy HIV/AIDS. Pracuje w zespole trenerskim Wielkopolskiej Szkoły PsychoterapiiGestalt w Poznaniu, gdzie prowadzi warsztaty dla psychoterapeutów*tek w obszarze pracy z osobamiLGBTQIA* i GSRD oraz różnorodności kulturowej. Od dwóch lat należy do Stowarzyszenia RadicalTherapists Network.

PRACA Z ŻAŁOBĄ W TERAPII GESTALT

13-14.05.2023

Koszt: 650,00 zł

Liczba godzin: 15

„Śmierć matki prześwietla moje życie, ale zmysły się nie wyostrzają. To nieprawda, że co cię niezabije, to cię wzmocni. Nigdy nie byłam tak słaba jak teraz."

Mira Marcinów „Bezmatek"

Warsztat pracy z żałobą w psychoterapii Gestalt przeznaczony jest dla terapeutów i studentówpracujących z osobami doświadczonymi stratą lub zamierzających poszerzyć swoje kompetencje wtym zakresie. W części teoretycznej obejmie zasadnicze zagadnienia żałoby oraz podejście do nich zperspektywy Gestalt zarówno w kontekście pracy indywidualnej jak i grupowej /prowadzenia grupwsparcia/.W części praktycznej uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w pracachdoświadczeniowych, które pozwolą poczuć zmysłowy i emocjonalny kontakt z osobą w żałobie.

PROWADZĄCA: Alicja Biłozor
Jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt /PTPG i EAGT/. Obecnieprowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz grupowe działania rozwojowe iterapeutyczne. Przez długi czas aktywnie współpracowała z Fundacją Nagle Sami w zakresiewspierania osób w żałobie, prowadziła grupy wsparcia i stale pracuje indywidualnie z osobami postracie bliskich. Zajmuje się w głównej mierze rozwojem i wsparciem osób dorosłych. Pracuje podstałą superwizją, dba o ciągłe poszerzanie swojej świadomości i wiedzy psychoterapeutycznej. Jestrównież wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego,coachem ICF, certyfikowanym trenerem oraz doświadczoną konsultantką.

PRACA Z RODZINĄ WG MODELU OAKLANDER /online/

15-16.06.2023

Koszt: 400,00 zł

Liczba godzin: 8

Webinar "Praca z rodziną" ma na celu wprowadzenie i dotknięcie najważniejszych aspektów pracyterapeutycznej z rodziną według modelu Oaklander, stworzonego przez Violet Oaklander -założycielki Oaklander Foundation i autorki m.in. książki "Okna do naszych dzieci", do którejprzedmowę wydania polskiego napisała nasza trenerka Krystyna Waszkowska-Wójcik. Webinarporuszy m.in. kwestie: Ustanowienie relacji ja-ty , Ocena kontaktu i poczucia siebie, Zagadnieniarozwojowe, Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej (EQ), Problemy z pierwszą sesją - Pomaganierodzicom w zmianie.

PROWADZĄCA: Lynn Stadler
Psychoterapeutka Gestalt i licencjonowana terapeutka rodzin imałżeństw pracujący w prywatnej praktyce w Santa Barbara w Kalifornii z dziećmi, młodzieżą,dorosłymi i rodzinami. Otrzymała tytuł magistra psychologii klinicznej na Uniwersytecie Antiochii,gdzie teraz wykłada Psychoterapię z dziećmi i młodzieżą. Lynn ukończyła intensywne szkolenie wViolet Oaklander Institute w 2000 roku i asystował dr Oaklander w wielu szkoleniach. Lynn jestobecnie członkiem zarządu Fundacji Violet Solomon Oaklander.

PRACA ZE SNEM

05-06.09.2023

Koszt: 750,00 zł

Liczba godzin: 14

Celem warsztatu jest pokazanie, iż praca ze snem ma zdolność przeniesienia pracy terapeutycznej nanowy poziom, zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej. Sny mówią z miejsca, które jest pozatym, co znane, a często do tego, co nie jest brane pod uwagę lub unikane w życiu i terapii. Na tymwarsztacie przyjrzymy się różnym sposobom patrzenia i pracy ze snami w terapii Gestalt.

PROWADZĄCY: Peter Philippson
Jest psychoterapeutą Gestalt, trenerem i superwizorem w UKCP (UKCouncil for Psychotherapy) oraz Gestalt Psychotherapy & Training Institute UK. Jestwspółzałożycielem Manchester Gestalt Centre, pełnoprawnym członkiem New York Institute forGestalt Therapy, starszym trenerem GITA (Słowenia), członkiem wydziału, IpsiG (Turyn),współzałożycielem IG FEST. Jest gościnnym trener wielu programów szkoleniowych na areniemiędzynarodowej. Od 35 lat pracuje jako psychoterapeuta. Jest byłym prezesem InternationalAssociation for the Advancement of Gestalt Therapy, a także autorem "Self in Relation", wyd. GestaltJournal Press.

MASKI WSTYDU

27-29.10.2023

Koszt: 750,00 zł

Liczba godzin: 25

Doświadczenie wstydu jest zjawiskiem powszechnym, znaczącą częścią naszej egzystencji. Przybieraróżnorodne maski: nieśmiałości, zażenowania, skrępowania, rozczarowania, poczucia niższejwartości, bycia zniechęconym lub winnym. Zawsze utrzymuje nas w izolacji wobec siebie i innych.Tkwi głęboko w naszych ciałach, myślach i duszy.Wstyd ogranicza naszą żywotność, powstrzymuje wrażliwość i intuicję. Sprawia, że działamy podwpływem nieaktualnych przekonań, zamykając siebie na istotne potrzeby i pragnienia.W trakcie warsztatu spotkamy swoje maski wstydu, będziemy odkrywać i wyrażać zablokowanąenergię, uczyć się przekształcać ją w twórcze działanie, naprawiać zranienia i odważnie docierać doprawdziwych siebie.

PROWADZĄCA: Krystyna Waszkowska-Wójcik
Neuropsycholog, psychoterapeutka, dyplomowanysuperwizor, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie wpsychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej (CM UJ) i arteterapii. Certyfikowanapsychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association forPsychotherapy (EAP) i Polskiej Federacji Psychoterapii. W pracy psychoterapeutycznej integrujeTerapię Gestalt z technikami arteterapeutycznymi i „body therapy”. Poprzez uświadomienie idoświadczanie w relacji pracuje nad zmianą, której pacjent potrzebuje. Od kilku lat rozwija ipropaguje psychoterapię Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą, w modelu V.S.Oaklander. Prowadzisuperwizję dla psychoterapeutów, pedagogów, wychowawców.

Aleksandra Krupsa

Psychoterapueta, seksuolog, coach

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii, life coachingu (akredytacja ICF), coachingu zespołowego i grupowego, a także z zakresu kierowania rozwojem i doradztwa zawodowego.

Ukończyłam 4 letnie, podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo - behawioralnej w szkole psychoterpii: Cognitive Behavioral Therapy (CBT-EDU) posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Swoją pracę poddaję superwizji. Stale doskonalę swój warsztat na licznych szkoleniach i konferencjach.

Jako psychoterapeuta specjalizuję się w pracy z parami oraz osobami, które mają problemy w szeroko pojętej sferze seksualnej, związanych z trudnościami relacyjnymi. Pracuję również z osobami, które mają problemy z lękiem społecznym, czy nerwicami, a także będącymi w sytuacji kryzysowej takiej jak np.: rozwód, śmierć bliskiej osoby.

Jako coach specjalizuję się w pracy z klientami, którzy chcą poprawić swoje relacje z otoczeniem, a także takimi, którzy szukają nowych ścieżek rozwoju zawodowego, w szczególności związanych z rozwijaniem umiejętności zarządzania. Wspomagam również klientów w poprawie efektywności ich pracy w trudnych warunkach.

W swojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z ludźmi i towarzyszenie im w ich rozwoju, odważnie przy tym łącze różne formy pracy, dobierając różne metody biorąc pod uwagę czynniki osobowościowe klientów. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami, parami.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Informacji można uzyskać pod numerem tel: 884 921 921, oraz pisząc wiadomość na adres mailowy: anna.rykaczewska@szkolagestalt.pl