Kadra

Tomasz Rebeta

Tomasz Rebeta

Chcę Ci przekazać kilka słów o sobie.


Jestem psychoterapeutą, superwizorem i nauczycielem psychoterapii. Z Gestaltem związałem się około dwudziestu lat temu. Swoje bazowe szkolenie odbyłem w ITG w Krakowie, z którym współpracowałem do 2015 roku. Przez kilkanaście lat byłem redaktorem naczelnym czasopisma GESTALT. Swoją aktywność realizowałem we Francji i w Rosji. Obecnie prowadzę superwizję również w Gruzji.


A teraz o certyfikatach. Posiadam certyfikat superwizora, trenera i psychoterapeuty ITG, certyfikat psychoterapeuty i superwizora EAGT, certyfikat psychoterapeuty EAP oraz certyfikat psychoterapeuty PTPG. Swoją pracę superwizuję u superwizorów EAGT.


Dziękuję za przeczytanie informacji o mnie.


Tomasz Maryńczak

Tomasz Maryńczak

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem oraz superwizorem Gestalt. Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (European Certificate of Psychotherapy - ECP), Certyfikat EAGT (European Association for Gestalt Therapy), Certyfikat Psychoterapeuty PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt) potwierdzający posiadanie kwalifikacji do samodzielnego stosowania psychoterapii, Certyfikat Akredytowanego Superwizora EAGT oraz Rekomendację II Stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Trener treningu interpersonalnego).


Ukończyłem Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III Stopnia w Pracowni Psychologicznej Spotkanie, Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt oraz Supervision Training Program w Gestalt Studies Center w Kownie.


Prowadzę psychoterapię indywidualną, treningi terapeutyczne / interpersonalne oraz warsztaty rozwojowe w ujęciu Gestalt. Doświadczenie kliniczne zdobywałem w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Grupie Medycznej Vertimed, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz w Centrum Psychoterapii Vide.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz European Association for Gestalt Therapy.


Magdalena Zaleska-Stolzman

Magdalena Zaleska-Stolzman

Moja aktywność zawodowa obejmuje obecnie trzy obszary : praca terapeutyczna, superwizja indywidualna i grupowa oraz uczestniczenie w procesie nauczania psychoterapii Gestalt.


Po ukończeniu studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i początkowej pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, a następnie jako nauczyciel akademicki na tejże uczelni byłam przez wiele lat zaangażowana w tworzenie i realizowanie zadań Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. To jednak jest już historia.


Obecnie zdecydowałam się służyć moją wiedzą i doświadczeniem osobom kształcącym się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.


Postawa terapeutyczna terapeutów wyszkolonych przez Ecole Parisienne de Gestalt i także Laury Perls są mi szczególnie bliskie. Swoją pracę regularnie superwizuję by być uważną na to co się dzieje w procesie terapeutycznym jak i edukacyjnym i nadal uczącymi dla mnie są kontakty z klientami, uczestnikami szkoleń i superwizji.


dr Marzena Śniarowska-Tlatlik

dr Marzena Śniarowska-Tlatlik

Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem (UŚ i AWF) Psycholog praktyk, psychoterapeuta Gestalt (EAGT i trener Gestalt (FORGE)


Certyfikowany choreoterapeuta - terapeuta tańcem TT (PSCh-PTT), także DMT Training - Program ADTA Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT.


W swych zainteresowaniach naukowych I praktycznych osadzona w nurcie psychologii egzystencji I metody fenomenologiczno-hermeneutycznej. Autorka wielu publikacji ze wspomnianego obszaru oraz psychologii sportu I arteterapii psychologicznej. Prowadzi zajęcia seminaryjne dotyczące pracy z ciałem, a także pracy ze snem w psychoterapii, jak również psychologicznej pracy z różnymi formami arte- jak m.in. techniki plastyczne w psychologii, praca z dżwiękiem, muzyką, wizualizacją; filmem I video artem, fotografią, technikami dramowymi. Wykłada psychologię twórczości I fenomenologię. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju I zagranicą (Nowy York, USA) Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą rozwoju osobowego pod wpływem tańca, odwołując się do doświadczeń choreoterapeutycznych i porównawczych badań międzykulturowych. Nieustannie pogłębia wiedzę ucząc się w kontakcie, a także rozwija swoje umiejętności i wrażliwość uczestnicząc w wielu warsztatach, szkoleniach i kursach zarówno psychologicznych jak i tanecznych. Wśród szkoleń psychologicznych wysoko ceni nauki mistrzów kontaktu Stephena Schoena i Paolo Quatriniego. Rozwój ruchowy najmocniej wiąże z tańcami etnicznymi i tańcem jazzowym. W pracy z klientem korzysta m.in. z podstaw bioenergetyki A. Lowena, dokonań W. Reicha, Pesso czy prac G. Roth. Poszukuje także inspiracji w szamańskich tańcach Tybetu, Ameryki Północnej i Południowej ( 3 lata pracy z tańcami prekolumbijskimi pod opieką Patricii Torres Villanueva) oraz Afryki , Indii (m.in. Bharata Natyam, Chiam I współczesny taniec indyjski) nie pomijając tradycji Słowian. Nawiązuję do idei ruchu autentycznego M. Whitehouse i pracy M.Chace, jak i wielu sposobów pracy z ciałem wywodzących się głównie z nurtu gestaltowskiego.


Zbudowany na wieloletnich. doświadczeniach model zdarzeniowo - narracyjny jest autorską formą pracy z klientem w ruchu.


Pasjonuje się naturą, sztuką, podróżami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz spotkaniem z drugim człowiekiem.


Kinga Dziedziczak

Kinga Dziedziczak

Jestem psychoterapeutką Gestalt, prowadzę prywatną praktykę w Łodzi


Szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt odebrałam w Isntytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty EAGT oraz PTPG


Byłam członkiem założycielem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zajmowałam się organizacją pracy stowarzyszenia, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleniem trenerów pracujących na rzecz stowarzyszenia.


Przez 5 lat ściśle współpracowałam z Dojrzewalnią Róż tworząc festiwal Progressteron w Łodzi Uczestniczyłam w projektach szkoleniowych dla biznesu związanych ze szkoleniem umiejętności miękkich.


Prywatnie jestem żoną i matką. W czasie wolnym uwielbiam czytać kryminały lub szwendać się po lesie.


Sebastian Kantor

Sebastian Kantor

Jestem psychoterapeutą, trenerem i pedagogiem. Z nurtem Gestalt po raz pierwszy miałem styczność w okresie studiów poznając pedagogikę zabawy KLANZA. Ukończyłem Akademię Pedagogiczną w Krakowie i Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach. Psychoterapii uczyłem się w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Nurt Gestalt daje mi możliwość aktywności zawodowej w kilku obszarach. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i par, pracuję z grupami, jak również wdrażam Gestalt w organizacjach i placówkach oświatowych. Prywatnie: mąż, ojciec i pasjonata czynności, które są podobne do nurtu Gestalt: uwielbiam Bałkany, które są relacyjne, kocham grę na gitarze, szczególnie flamenco, które nie ma ścisłego zapisu nutowego.


Katarzyna Konfederak

Katarzyna Konfederak

Jestem psychoterapeutką Gestalt, ukończyłam czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Szkole Trenerów  i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikat European Association of Gestalt Therapy. W Katowicach, Tarnowskich Górach i Gliwicach prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, młodzieży oraz terapię dla par i małżeństw w kryzysie relacji. Fascynuje mnie rozwój i potencjał człowieka, a psychoterapia jest moją pasją. Spełniam się również pisząc wiersze i tworząc biżuterię ze srebra. Kocham jazdę na snowboardzie, lubię przestrzeń i śpiew ptaków oraz czas spędzony z rodziną.


Krysia Waszkowska-Wójcik

Krysia Waszkowska-Wójcik

Neuropsycholog, psychoterapeutka, dyplomowany superwizor, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej (CM UJ) i arteterapii. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Psychotherapy (EAP) i Polskiej Federacji Psychoterapii. W pracy psychoterapeutycznej integruje Terapię Gestalt z technikami arteterapeutycznymi i „body therapy”. Poprzez uświadomienie i doświadczanie w relacji pracuje nad zmianą, której pacjent potrzebuje. Od kilku lat rozwija i propaguje psychoterapię Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą, w modelu V.S.Oaklander. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów, pedagogów, wychowawców.


Marta Wołowska-Ciaś

Marta Wołowska-Ciaś

W swojej pracy kieruję się holistycznym podejściem do człowieka. Wierzę, że równowaga pomiędzy ciałem, duchem i umysłem pozwala nam, na w pełni świadome i szczęśliwe życie. Ufam w mądrość ciała oraz w to, że w naszym ciele zapisana jest nasza historia, że ciało zna odpowiedź, ciało pamięta i wie pierwsze.


Ukończyłam Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz magisterskie studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz podyplomowe studia Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim.


Prowadzę konsultacje indywidualne i psychoterapię osób dorosłych oraz grupę wsparcia i warsztaty rozwoju osobistego. Współpracuję m.in. z czasopismem Charaktery oraz  zwierciadlo.pl. Jestem założycielką Domu Psychoterapii Gestalt.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT). Pracuję pod stałą superwizją. Tworzę swój własny rodzinny dom wraz z mężem i dwiema córkami.


Marta Leszko

Marta Leszko

Ukończyłam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie i uzyskałam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt nadany przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy).


Jestem również pedagogiem , trenerem grupowym i coachem z wieloletnim stażem w korporacjach m.in z Orange Polska S.A. Wierzę, że człowiek kształci się przez całe życie, dlatego nieustannie doskonalę swoje umiejętności w różnych ośrodkach akredytowanych przez EAP European Association for Psychoterapy, oraz EAGT European Association for Gestalt Therapy.


Prywatnie: żona, matka i właścicielka labradorki Sary i rybki Matyldy.


Sylwia Fajkowska

Sylwia Fajkowska

Jestem psychologiem, a także certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem Gestalt. Posiadam certyfikat suprwizora EAGT oraz PTPI. Od kilkunastu lat pracuję z ludźmi, towarzysząc im na ścieżkach rozwoju.


Ukończyłam psychologię kliniczną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kwalifikacje terapeutyczne i trenerskie zdobyłam w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie, posiadającego rekomendację European Association for Gestalt Therapy (EAGT) i akredytację European Association for Psychotherapy (EAP). Ukończyłam Szkołę Superwizorów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie i uzyskałam certyfikat EAGT, a także PTPI. Posiadam kwalifikacje uprawniające mnie do pracy z ciałem w modelu BBTR (Biodynamic Breath and Trauma Release) akredytowany przez American Association of Drugless Practitioners).


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej (PTPI), a także EAGT.


Nieustannie dbam o rozwój swoich kompetencji i umiejętności, tak aby zapewnić moim Klientom pomoc na wysokim poziomie, zgodną z aktualną wiedzą psychologiczną i terapeutyczną. Swoją pracę superwizuję.


W osobistym świecie realizuję swoje pasje i zamiłowania. Od paru lat tańczę tango, które nieustannie uczy mnie nowych jakości w relacjach. W wolnych chwilach latam na paralotni, co jest świetnym treningiem bycia w tu i teraz.


Zofia Domin-Dzikowska

Zofia Domin-Dzikowska

Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (PTPG i EAGT). Swoją praktykę rozwijam od 2012r.


Wykształcenie psychologiczne zdobyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej  w Warszawie (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), gdzie ukończyłam również Studium Pedagogiczne. Natomiast 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w niegdysiejszym Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie.


Prowadzę indywidualnie procesy psychoterapeutyczne z osobami dorosłymi i młodzieżą oraz psychoterapię par, rodzin, jak również psychoterapię grupową.


Oprócz regularnej superwizji biorę udział w licznych warsztatach i szkoleniach aby dbać  o rozwój swój własny jako człowieka a poprzez to stale podnosić jakość mojej pracy z klientami.


Jestem również trenerem, coachem i mentorem. Posiadam certyfikat Gestalt Practitioners in Organization (wydany przez EAGT, którego jestem członkiem) oraz jestem absolwentką VII edycji Otwartej Akademii Mentoringu (Certyfikat Mind Partners & Clutterbuck Partnership).  Doświadczenie płynące z pracy z liderami, zespołami oraz różnymi organizacjami umożliwia mi spojrzeć szerzej na człowieka jako całość, u którego równie istotny jest aspekt życia prywatnego jak i zawodowego.


Karol Białkowski – trener współpracujący

Karol Białkowski – trener współpracujący

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem Gestalt, absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. Psychoterapią zajmuję się od 2008 roku.


Od 2016 roku prowadzę superwizję zespołu terapeutycznego Zakładu Karnego w Chełmie. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt w którym, w latach 2014 - 2016 byłem współzałożycielem i Redaktorem Naczelnym magazynu o psychoterapii Gestalt „Fenomen Psychoterapii”.


Od 2016 roku prowadzę autorskie warsztaty Gestalt dla mężczyzn „Męskie Ja" w różnych ośrodkach psychoterapii w Polsce.


Prywatnie doceniam kontakt z naturą, bycie w lesie... dobrą muzykę, filmy i seriale... książki (ostatnio audiobooki w podróży). Amatorsko fotografuje przestrzenie, w których przebywam, wszystkie fotografie na tej stronie są mojego autorstwa ;]


Alicja Biłozor

Alicja Biłozor

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt /PTPG i EAGT/. Ukończyłam czteroletnie szkolenie w Instytucie Gestalt w Krakowie. Obecnie prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną oraz grupowe działania rozwojowe i terapeutyczne. Przez długi czas aktywnie współpracowałam z Fundacją Nagle Sami w zakresie wspierania osób w żałobie, prowadziłam grupy wsparcia i stale pracuję indywidualnie z osobami po stracie bliskich. Zajmuję się w głównej mierze rozwojem i wsparciem osób dorosłych. Pracuję pod stałą superwizją, dbam o ciągłe poszerzanie mojej świadomości i wiedzy psychoterapeutycznej.


Moje korzenie zawodowe są związane z organizacjami biznesowymi, gdzie specjalizowałam się w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Od czasu do czasu wracam do działań diagnostycznych /Assessment i Development Center/ wspomagających rozwój indywidualny i zespołowy pracowników w firmach. Jestem również wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej oraz Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, coachem ICF, certyfikowanym trenerem oraz doświadczoną konsultantką.


Prywatnie jestem przyjaciółką, żoną, mamą dwóch energicznych młodych mężczyzn i fanką mojego psiska o imieniu Friki. „W górach jest wszystko, co kocham…” i nie ma w tym ani grama przesady. W moim świecie królują góry, muzyka, książki i nieustające dążenie do życiowej równowagi.


Mirosław Dudziński

Mirosław Dudziński

Jestem psychologiem, psychoterapeutą, trenerem oraz coachem ICC. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię par, coaching dla kadry zarządzającej oraz szkolenia i projekty rozwojowe dla firm. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii i Treningu Grupowego w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Odbyłem staż w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii , Ośrodek Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej Hostel w Otwocku, pracując z dorosłymi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami psychicznymi. Współpracowałem z Mazowieckim Szpitalem Psychiatrycznym Allenort w zakresie prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych dla pacjentów. Jako psychoterapeuta Gestalt regularnie rozwijam swoją wiedzę podczas warsztatów z nauczycielami polskimi i zagranicznymi.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT).


Krzysztof Drewicz - Dyrektor Szkoły

Krzysztof Drewicz - Dyrektor Szkoły

Ponad 16 lat pracowałem w dużych organizacjach biznesowych, gdzie zajmowałem się wdrożeniami nowych usług/produktów później zarządzaniem jedną z marek prepaidowych na rynku telekomunikacyjnym. Uczestniczyłem przy wprowadzaniu programów LCM (Life Cycle Management) oraz CEM (Customer Experience Management).


Obecnie zarządzam prywatnym Centrum Psychoterapii VIDE i będę miał przyjemność zarządzania Pierwszą Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie.


Ukończyłem Automatykę i Robotykę na Politechnice Warszawskiej.