Krysia Waszkowska-Wójcik
Neuropsycholog, psychoterapeutka, dyplomowany superwizor, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej (CM UJ) i arteterapii. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Psychotherapy(EAP) i Polskiej Federacji Psychoterapii. W pracy psychoterapeutyczne j integruje Terapię Gestalt z technikami arteterapeutycznymi i „body therapy”.Poprzez uświadomienie i doświadczanie w relacji pracuje nad zmianą,której pacjent potrzebuje. Od kilku lat rozwija i propaguje psychoterapię Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą, w modelu V.S. Oaklander. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów, pedagogów, wychowawców.
Jay Levin
Psycholog kliniczny, pracuje jako doradca terapeuty oraz psychoterapeuta od ponad 35 lat. Jego zainteresowanie tym, jak wartości kształtują zachowanie osobiste oraz interwencje terapeutyczne, znajduje odzwierciedlenie w publikowanych artykułach ,które ukazują jego wizję bardziej gościnnego świata. Jay został przeszkolony w terapii Gestalt przez Erv i Miriam Polster i posiada certyfikat Gestalt Therapy Institute of Los Angeles (GTILA). Jest zawodowym członkiem American Counseling Association (ACA) i akredytowanym członkiem nadzorującym Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), a także dyrektorem ds. Szkoleń w Gestalt Institute of the Gulf Coast (GIGC). Ważnym aspektem jego życia zawodowego jest jego ciągła współpraca z Gestalt Associates w Los Angeles (GATLA), gdzie należy do grona wykładowców gościnnych od ponad 30 lat.
Christine Stevens
Dr Christine Stevens, mgr Psychoterapii Gestalt, Dyplom z Nadzoru Klinicznego, Magister Stosowanych Nauk Społecznych. W 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem I stopnia w zakresie Sztuk Pięknych. Wykorzystuje kreatywność i sztukę w sesjach terapeutycznych.

Christine Stevens zajmuje się psychoterapią i doradztwem od 1987 roku. Jej doktorat zaowocował pracą naukową, przygotowującą program studiów magisterskich z psychoterapii Gestalt.

Jest doradcą akademickim doktoratu z psychoterapii w Instytucie Metanoia w Londynie, gdzie była egzaminatorem wewnętrznym Uniwersytetu Middlesex. Egzaminowała również dla uniwersytetów Nottingham i Derby.

Jej zainteresowanie szkoleniem dało jej długoletnią rolę nauczyciela w Instytucie Gestalt w Słowenii(GITA). Christine nadzoruje staż skupiający się na krótkoterminowej terapii Gestalt, który jest prowadzony w Nottingham od 2000 roku.

W 2016 r. współredagowała Making Research Matter, prezentując oparte na praktyce badania w zakresie psychoterapii i poradnictwa. Stworzyła również projekt użyty na okładce.

Od ponad dziesięciu lat jest redaktorem British Gestalt Journal, recenzowanej publikacji z międzynarodowymi współpracownikami i czytelnikami.

248-godzinny program szkolenia efektywnie przygotuje Cię do pełnienia roli Superwizora, pozwoli nabyć wiedzę, umiejętności i narzędzia w zakresie superwizji, a także umożliwi ubieganie się o Certyfikat Superwizora EAGT.

Dlaczego nasza szkoła?

Spełniamy wszystkie kryteria wymagane przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) w zakresie liczby godzin, trenerów, długości realizowanego szkolenia.`Kadra trenerska to doświadczeni i uznani w świecie psychoterapii Gestalt trenerzy, nieustającozaangażowani w praktykę superwizyjną:
Christine Stevens
więcej
Jay Levin
więcej
Krystyna Waszkowska-Wójcik
więcej

Program Szkoły Superwizorów

Zajęcia realizowane będą w formie stacjonarnej oraz online przez wymagany okres 18 miesięcy (30.05.2022 r. – 31.01.2024 r.) Całość programu zawarta jest w 248 pełnych godzinach, w skład którego wchodzą:
121 godzin
demonstracji pracy superwizora, praktyki w zakresie superwizji psychoterapii
77 godzin
teorii, m.in. typy i funkcje superwizji, umiejętności superwizora, kategorie interwencji,etyka i wyzwania podczas superwizji, eksperyment i kreatywność w superwizji Getalt, modelesuperwizji grupowej
50 godzin
hiperwizji

Warunki uczestnictwa i wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia do Szkoły Superwizorów jest posiadanie certyfikatu psychoterapeuty oraz minimum 5 letnie doświadczenie pracy psychoterapeutycznej. W celu zgłoszenia należy przesłać ankietę rekrutacyjną, kopia certyfikatu terapeuty oraz życiorys zawodowy/CV na adres e-mail:
anna.rykaczewska@szkolagestalt.pl

Warunki zaliczenia Szkoły Superwizorów

Absolwenci Szkoły otrzymają certyfikat Superwizora, warunkiem uzyskania jest:
Obecność na wszystkich zajęciach
Dokonanie opłat za Szkołę
Złożenie pracy dyplomowej (15 – 20 stron)
Zaliczenie egzaminu końcowego

Koszty szkoły

Całkowity koszt Szkoły wynosi 14999 PLN brutto. Płatne 4999 PLN brutto jako wpisowe po akceptacji Komisji. Następnie 5 rat po 2000 PLN brutto.

Do pobrania

ankieta rekrutacyjna (pobierz)
by prod-image.pl