Krysia Waszkowska-Wójcik
Neuropsycholog, psychoterapeutka, dyplomowany superwizor, wieloletni dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ukończyła szkolenie w psychoterapii Gestalt oraz psychoterapii psychodynamicznej (CM UJ) i arteterapii. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt (PTPG), European Association for Psychotherapy(EAP) i Polskiej Federacji Psychoterapii. W pracy psychoterapeutyczne j integruje Terapię Gestalt z technikami arteterapeutycznymi i „body therapy”.Poprzez uświadomienie i doświadczanie w relacji pracuje nad zmianą,której pacjent potrzebuje. Od kilku lat rozwija i propaguje psychoterapię Gestalt w pracy z dziećmi i młodzieżą, w modelu V.S. Oaklander. Prowadzi superwizję dla psychoterapeutów, pedagogów, wychowawców.
Jay Levin
Psycholog kliniczny, pracuje jako doradca terapeuty oraz psychoterapeuta od ponad 35 lat. Jego zainteresowanie tym, jak wartości kształtują zachowanie osobiste oraz interwencje terapeutyczne, znajduje odzwierciedlenie w publikowanych artykułach ,które ukazują jego wizję bardziej gościnnego świata. Jay został przeszkolony w terapii Gestalt przez Erv i Miriam Polster i posiada certyfikat Gestalt Therapy Institute of Los Angeles (GTILA). Jest zawodowym członkiem American Counseling Association (ACA) i akredytowanym członkiem nadzorującym Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt (EAGT), a także dyrektorem ds. Szkoleń w Gestalt Institute of the Gulf Coast (GIGC). Ważnym aspektem jego życia zawodowego jest jego ciągła współpraca z Gestalt Associates w Los Angeles (GATLA), gdzie należy do grona wykładowców gościnnych od ponad 30 lat.
Christine Stevens
Dr Christine Stevens, mgr Psychoterapii Gestalt, Dyplom z Nadzoru Klinicznego, Magister Stosowanych Nauk Społecznych. W 2014 roku uzyskała dyplom z wyróżnieniem I stopnia w zakresie Sztuk Pięknych. Wykorzystuje kreatywność i sztukę w sesjach terapeutycznych.

Christine Stevens zajmuje się psychoterapią i doradztwem od 1987 roku. Jej doktorat zaowocował pracą naukową, przygotowującą program studiów magisterskich z psychoterapii Gestalt.

Jest doradcą akademickim doktoratu z psychoterapii w Instytucie Metanoia w Londynie, gdzie była egzaminatorem wewnętrznym Uniwersytetu Middlesex. Egzaminowała również dla uniwersytetów Nottingham i Derby.

Jej zainteresowanie szkoleniem dało jej długoletnią rolę nauczyciela w Instytucie Gestalt w Słowenii(GITA). Christine nadzoruje staż skupiający się na krótkoterminowej terapii Gestalt, który jest prowadzony w Nottingham od 2000 roku.

W 2016 r. współredagowała Making Research Matter, prezentując oparte na praktyce badania w zakresie psychoterapii i poradnictwa. Stworzyła również projekt użyty na okładce.

Od ponad dziesięciu lat jest redaktorem British Gestalt Journal, recenzowanej publikacji z międzynarodowymi współpracownikami i czytelnikami.

Zapraszamy do wzięcia udziału w studium pracy z seksualnością w gabinecie terapeutycznym.

Celem studium jest dostarczenie osobom uczestniczącym w kursie aktualnej wiedzy seksuologicznej oraz inkluzywnego podejścia do seksualności pacjentek_ów. Program szkolenia odpowiada na współczesne problemy osób zgłaszających się do gabinetu.

Badania i doświadczenia psychoterapeutyczne pokazują, że osoby korzystające z pomocy w gabinecie, w większości nie wnoszą tematów związanych z seksualnością w proces psychoterapii o ile nie zostanie ten temat poruszony najpierw przez terapeute_kę, ponieważ uznają to za temat tabu i nie chcą przekraczać granic terapeutki_y. W pracy terapeutycznej, ważne jest nie powielanie stereotypów i mitów związanych z seksualnością oraz przełamywanie własnych uprzedzeń aby skutecznie pomagać zgłaszającym się do nas osobom.
Christine Stevens
więcej
Jay Levin
więcej
Krystyna Waszkowska-Wójcik
więcej

Program studium

Dla kogo Studium Pracy z Seksualnością?

Nasze studium skierowane jest do terapeutów oraz osób, które są w szkole psychoterapii minimum 2 lata.

Warunki zaliczenia studium pracy z seksualnością

Absolwenci Studium otrzymają certyfikat ukończenia Studium, warunkiem uzyskania jest:
Obecność na wszystkich zajęciach
Dokonanie opłat za Studium

Czas trwania i harmonogram

Szkolenie obejmuje 11 zjazdów. Każdy po dwa dni (sobota i niedziela). Całość programu: 154 h.

Kadra

Krzysztof Kościółek

Certyfikowany psychoterapeuta, trener grupowy, seksuolog, nauczyciele zawodu psychoterapeuty, założyciel Centrum Psychoterapii Przestworza. 

Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz European Association for Gestalt Therapy. Przygotowuje przyszłych psychoteraputów do zawodu w Instytucie Treningu i Edukacji Gestalt w Rzeszowie.

Specjalizuje się w pracy z osobami LGBTQ+, zarówno tymi, którzy właśnie odkryli swoją tożsamość (seksualną jak i płciową) i mają trudności w jej akceptacji, jak i tymi, którzy doświadczają problemów w relacjach, czy sferze seksualnej. Pracuje z osobami transpłciowymi oraz niebinarnymi przeżywającymi odrzucenie ze strony rodziny i znajomych lub borykają się z innymi problemami wymagającymi psychoterapii. Podchodzi z szacunkiem do swobodnej ekspresji różnorodności płciowej, seksualnej i relacyjnej.

Marta Hejnar

Coachka, psychoterapeutka, konsultantka

Ukończyła filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia MBA Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, posiada certyfikaty Erickson Certified Professional Coach, Prosci® Change management Certification. Ukończyła szkołę Tantry Serca – Formacji Psychodynamiki Relacjii Komunikacji Ciała i 4letnią szkołę psychoterapeutów i trenerów w Instytucie Terapii Gestalt – jest w procesie certyfikacji EAGT. Obecnie studiuje Seksuologię Praktyczną na SWPS w Poznaniu.

Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi, zarówno indywidualnie jak i z parami. Za cel stawia sobie w przyszłości stworzenie bezpiecznej i otwartej na eksperymentowanie przestrzeni, w której osoby dorosłe będą mogły eksplorować swoją seksualność. 

Aleksandra Dulas

.

.

Marta Dora

Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów z zakresu wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest seksuologiem klinicznym certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, specjalistką psycho seksuologiem oraz doradczynią poradnictwa okołotestowego HIV certyfikowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Ukończyła całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne Fundacji Kontekst w Krakowie oraz Kurs Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych przy Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku. Kontynuuje proces certyfikacji psychoterapeutycznej w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Pracuje jako psycholog, seksuolog i psychoterapeuta w Poradni Seksuologicznej Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Centrum Terapii Synteza oraz w ramach praktyki prywatnej.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Zdrowotnej „Jeden Świat”, Fundacją Dziewczyny w Spektrum, Fundacją Trans-Fuzja, School of Medicine in English UJ CM oraz Instytutem Psychologii UJ. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla osób zawodowo zajmujących się zdrowiem, pomaganiem i edukacją; jest także współautorką i współredaktorką publikacji kierowanych zarówno do specjalistów, jak i do pacjentów. Poszerza swoje doświadczenie uczestnicząc w stażach i szkoleniach doskonalących oraz biorąc czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu psychologii, psychoterapii i zdrowia seksualnego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

Dominika Struzik

.

.

Wit Kania

Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych “Seksuologia Kliniczna - Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

Certyfikowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS doradca poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV i AIDS, obecnie osoba koordynująca działania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Krakowie.

Jeno główny obszar pracy obejmuje świadczenie bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ+ (GSD), osób angażujących się w chemsex oraz osób mających doświadczenie aborcji i doświadczających stygmy aborcyjnej. Prowadzi także konsultacje psychologiczne w Centrum Psychoterapii Przestworza.

W obszarze aktywistycznym angażuje się w projekty poświęcone zwiększaniu dostępności usług medycznych (w tym m.in. opieki ginekologicznej i opieki w zakresie zdrowia psychicznego) dla osób LGBTQ+. Zajmuje się samorzecznictwem w obszarze neuroróżnorodności (spektrum autyzmu i ADHD),niepełnosprawności somatycznej oraz osób różnorodnych płciowo potrzebujących aborcji i opieki związanej z ciążą/zdrowiem reprodukcyjnym. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki Zdrowotnej “Jeden Świat” i Fundacją Dziewczyny w Spektrum.

Prowadzi szkolenia z zakresu inclusion & diversity dla firm oraz szkoleń poruszających tematykę różnorodności seksualnej i płciowej i włączającego środowiska pracy, przedstawiających podstawy różnorodności płciowej i inkluzywnego słownictwa, kierowanych do osób pracujących w obszarze zdrowia psychicznego, a także szkolenia dot. profilaktyki HIV i innych STI dla pracowników oświaty.

Agnieszka Szeżyńska

Coachka intymności, trenerka seksualności dla dorosłych, językoznawczyni, ekspertka od psycholingwistyki i komunikacji.

Ukończyła studia językoznawcze i gender studies na Uniwersytecie Warszawskim. Seksuologii klinicznej oraz coachingu uczyła się w międzynarodowej szkole Sex Coach University, gdzie następnie pracowała jako Student Advisor, wspierając kolejnych seks-pozytywnych ekspertów w ich procesie szkoleniowym. Ukończyła szkolenia w nurtach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Aktualnie w trakcie szkolenia w School of Consent w kierunku certyfikacji w modelu Koła Zgody. Autorka książek „Warsztaty intymności” i „Warsztaty intymności dla par” oraz kart dla par „Intymne rozmowy”. Współtworzy Instytut Pozytywnej Seksualności w Warszawie. 

Magda Smaś Myszczyszyn

Seksuolożka, psychoterapeutka, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana trenerka terapii i profilaktyki uzależnień behawioralnych, superwizorka

Ukończyła akredytowanie przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, szkolenia z zakresu psychoterapii, terapii małżeńskiej, seksuologii i psychoterapii uzależnień; m.in. 4-letnią szkołę psychoterapii w nurcieericksonowsko-systemowym, szkolenia z terapii pary po zdradzie u Esther Perel, 2-letniąszkołę terapii dialogu motywującego, 2-letnią Szkołę Terapii Seksualnej, specjalizację z psychoterapii uzależnień, szkolenia z terapii schematu, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii narracyjnej u Hugh Fox’a i Harlen Andersen i wiele innych. 

W zakresie terapii zaburzeń seksualnych i edukacji seksualnej szkoliła się w Polsce i poza granicami kraju m.in. we Włoszech (Rzym), Portugalii (Lizbona i Faro),Niemczech (Duisburg-Essen) , Izraelu (Haifa) i Słowenii (Lublana) ucząc sięm.in. u Kevan’a Wylie (UK) – pracy z osobami LGB, Eli Joubert’a (UK) – praca z parami jednopłciowymi, Gorana Arbanasa (Chorwacja) – praca z parami doświadczającymi trudności seksualnych, Davida Stuarta (UK) – praca z osobami z chemsex i Woet’a Gianotten (Holandia) – rehabilitacja seksuologiczna w chorobach somatycznych. Wykłada na konferencjach m.in. International Societyfor Sexual Medicine, European Society for Sexual Medicine, której jest członkiniom, European Federation of Sexuology, International Society for the Study of Behavioral Addiction. 

Maria. Brodzikowska

Doktor nauk społecznych, pedagożka resocjalizacyjna, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego,

.. a także 4-letniegocałościowego Studium Psychoterapii w podejściu systemowym oraz Studiów Podyplomowych "Profilaktyka HIV/AIDS". Ukończyła również między innymi Kurs Interwencji Kryzysowej, Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I stopnia oraz Trening Restrukturyzacji Postaw Wobec Seksualności z Patti Britton. Pracuje jako adiunktka w Instytucie Nauk Społecznych AWF w Krakowie oraz jako psychoterapeutka w Poradni Leczenia Uzależnień przy Parasolowym Centrum Terapii i Centrum Psychoterapii "Przestworza" prowadząc terapię indywidualną oraz par i związków między innymi w zakresie problematyki chemsex czy kwestii związanych z doświadczeniem zakażenia HIV. Współzałożycielka, wieloletnia prezeska, a obecnie członkini Rady Stowarzyszenia Profilaktyki Zdrowotnej "Jeden Świat", w którego ramach prowadzi szkolenia z zakresu problematyki zakażeń HIV i substancji psychoaktywnych oraz pracuje jako doradczyni okołotestowa w punkcie anonimowegoi bezpłatnego testowania w kierunku HIV. Członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, laureatka nagrody „Czerwonej Kokardki” przyznawanej za przyczynienie się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV i istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce. Autorka i współautorka wielu badań, artykułów i wystąpień konferencyjnych, w tym między innymi projektów takich jak Analiza Prezentowania Zakażenia HIV i Osób żyjących z HIV w Mediach Ogólnopolskich (2015-2016) - projekt realizowany ze środków Obywatele Dla Demokracji oraz Chemsex Polska (2018-2019) – projekt zrealizowany w Narodowym Instytucie Zdrowia – Państwowym Zakładzie Higieny w ramach Narodowego Programu Zdrowia, finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

Michał Pawlęga

Trener, terapeuta poznawczo-behawioralny i specjalista zdrowia publicznego.

Od wielu lat zajmuje się promocją zdrowia seksualnego i psychicznego. Prowadził programy badawcze, zapobiegania zakażeniom HIV i uzależnieniom dotyczące tzw. populacji trudnodostępnych (osoby należące do grup stygmatyzowanych społecznie: osoby używające narkotyków, użytkownicy chemsex, osoby LGBT, osoby świadczące usługi seksualne).Zainicjował i prowadził pierwszy w Polsce program kompleksowego wsparcia dla osób problemowo używających Chemsex pn. "Co jest brane". Bliskie są mu zagadnienia dotyczące równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Przez wiele lat zajmował się prawami człowieka, prawami osób LGBTI oraz równością szans kobiet i mężczyzn. We współpracy z Amnesty International, Stowarzyszeniem Lambda-Warszawa i Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej zainicjował i zrealizował wiele projektów edukacyjnych i promujących równe traktowanie. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Stowarzyszenia Terapeutów Uzależnień i Polskiego Stowarzyszenia Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a także współautorem badania Chemsex Polska (2018-2019) - projektu zrealizowanego w Narodowym Instytucie Zdrowia – Państwowym Zakładzie Higieny w ramach Narodowego Programu Zdrowia, finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Aleksandra Krupsa

Psychoterapueta, seksuolog, coach

Z wykształcenia jestem psychologiem, psychoterapeutą, ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii, life coachingu (akredytacja ICF), coachingu zespołowego i grupowego, a także z zakresu kierowania rozwojem i doradztwa zawodowego.

Ukończyłam 4 letnie, podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo - behawioralnej w szkole psychoterpii: Cognitive Behavioral Therapy (CBT-EDU) posiadającej rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Swoją pracę poddaję superwizji. Stale doskonalę swój warsztat na licznych szkoleniach i konferencjach.

Jako psychoterapeuta specjalizuję się w pracy z parami oraz osobami, które mają problemy w szeroko pojętej sferze seksualnej, związanych z trudnościami relacyjnymi. Pracuję również z osobami, które mają problemy z lękiem społecznym, czy nerwicami, a także będącymi w sytuacji kryzysowej takiej jak np.: rozwód, śmierć bliskiej osoby.

Jako coach specjalizuję się w pracy z klientami, którzy chcą poprawić swoje relacje z otoczeniem, a także takimi, którzy szukają nowych ścieżek rozwoju zawodowego, w szczególności związanych z rozwijaniem umiejętności zarządzania. Wspomagam również klientów w poprawie efektywności ich pracy w trudnych warunkach.

W swojej pracy najbardziej cenię sobie kontakt z ludźmi i towarzyszenie im w ich rozwoju, odważnie przy tym łącze różne formy pracy, dobierając różne metody biorąc pod uwagę czynniki osobowościowe klientów. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę terapię indywidualną, grupową, pracuje z rodzinami, parami.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

Koszty Studium

Całkowity koszt studium wynosi 9499 PLN brutto. Wpisowe 3999 PLN brutto płatne po akceptacji Komisji.
Następnie 11 rat po 500 PLN brutto.
Informacji można uzyskać pod numerem tel: 884 921 921, oraz pisząc wiadomość na adres mailowy: anna.rykaczewska@szkolagestalt.pl