Kadra

Tomasz Rebeta

Tomasz Rebeta

Chcę Ci przekazać kilka słów o sobie.


Jestem psychoterapeutą, superwizorem i nauczycielem psychoterapii. Z Gestaltem związałem się około dwudziestu lat temu. Swoje bazowe szkolenie odbyłem w ITG w Krakowie, z którym współpracowałem do 2015 roku. Przez kilkanaście lat byłem redaktorem naczelnym czasopisma GESTALT. Swoją aktywność realizowałem we Francji i w Rosji. Obecnie prowadzę superwizję również w Gruzji.


A teraz o certyfikatach. Posiadam certyfikat superwizora, trenera i psychoterapeuty ITG, certyfikat psychoterapeuty i superwizora EAGT, certyfikat psychoterapeuty EAP oraz certyfikat psychoterapeuty PTPG. Swoją pracę superwizuję u superwizorów EAGT.


Dziękuję za przeczytanie informacji o mnie.


Tomasz Maryńczak

Tomasz Maryńczak

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz trenerem Gestalt. Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (European Certificate of Psychotherapy - ECP), Certyfikat EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz Certyfikat Psychoterapeuty PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt) potwierdzający posiadanie kwalifikacji do samodzielnego stosowania psychoterapii.


Ukończyłem Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzanie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Szkołę Analizy Transakcyjnej I, II i III Stopnia w Pracowni Psychologicznej Spotkanie oraz Szkołę Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt.


Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz treningi i warsztaty rozwojowe w ujęciu Gestalt. Doświadczenia kliniczne zdobywałem w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, Grupie Medycznej Vertimed, Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz w Centrum Psychoterapii Vide.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz European Association for Gestalt Therapy.


Magdalena Zaleska-Stolzman

Magdalena Zaleska-Stolzman

Moja aktywność zawodowa obejmuje obecnie trzy obszary : praca terapeutyczna, superwizja indywidualna i grupowa oraz uczestniczenie w procesie nauczania psychoterapii Gestalt.


Po ukończeniu studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i początkowej pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego, a następnie jako nauczyciel akademicki na tejże uczelni byłam przez wiele lat zaangażowana w tworzenie i realizowanie zadań Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie. To jednak jest już historia.


Obecnie zdecydowałam się służyć moją wiedzą i doświadczeniem osobom kształcącym się w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie.


Postawa terapeutyczna terapeutów wyszkolonych przez Ecole Parisienne de Gestalt i także Laury Perls są mi szczególnie bliskie. Swoją pracę regularnie superwizuję by być uważną na to co się dzieje w procesie terapeutycznym jak i edukacyjnym i nadal uczącymi dla mnie są kontakty z klientami, uczestnikami szkoleń i superwizji.


Psycholog Jolanta Czernek

Psycholog Jolanta Czernek

Jestem psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Gestalt. Główny nurt terapeutyczny, z którym się identyfikuję, to psychoterapia Gestalt, ale interesuję się również podejściem psychodynamicznym, integruję teorię relacji z obiektem. Ukończyłam Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (1997) oraz Szkołę Superwizorów w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (2009).


Przez 8 lat pracowałam w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie kierując tam świetlicą socjoterapeutyczną oraz 2 lata jako terapeuta odwykowy. W latach 1996 - 1998 byłam członkiem Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie, w ramach której uczestniczyłam w pracach Zespołu ds. Lecznictwa. W latach 2000-2010 pracowałam w Centrum Interwencji Kryzysowej PCK w Gdańsku, gdzie prowadziłam spotkania interwencyjne z osobami będącymi w kryzysie życiowym.


W okresie 2003- 2005 byłam przewodniczącą stowarzyszenia "Stop Przemocy w Rodzinie".


W latach 2006-2008 byłam członkiem Zespołu ds. Lecznictwa i Pomocy Rodzinie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku. Współpracowałam z różnymi organizacjami prowadząc szkolenia i warsztaty, np. Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Fundacją ETOH, Ministerstwem Sprawiedliwości oraz z gminami woj. pomorskiego. W latach 2008-2015 byłam członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt


Od 1995 r prowadzę nieprzerwanie prywatną praktykę psychoterapeutyczną, a od 2010r pracuję równolegle w dwóch Poradniach Zdrowia Psychicznego na terenie Trójmiasta.


Dokumenty potwierdzające moje kwalifikacje:

  • Certyfikat Psychoterapeuty ITG nr 28, 1997r
  • Certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, 2005r
  • Certyfikat Psychoterapeuty Gestalt PTPG nr 11, 2012r.
  • The European Certificate of Psychotherapy, 2010r.
  • Certyfikat Superwizora Gestalt IITG nr6, 2009r.

dr Marzena Śniarowska-Tlatlik

dr Marzena Śniarowska-Tlatlik

Nauczyciel akademicki z 20 letnim stażem (UŚ i AWF) Psycholog praktyk, psychoterapeuta Gestalt (EAGT i trener Gestalt (FORGE)


Certyfikowany choreoterapeuta - terapeuta tańcem TT (PSCh-PTT), także DMT Training - Program ADTA Członek założyciel, pedagog i superwizor Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT.


W swych zainteresowaniach naukowych I praktycznych osadzona w nurcie psychologii egzystencji I metody fenomenologiczno-hermeneutycznej. Autorka wielu publikacji ze wspomnianego obszaru oraz psychologii sportu I arteterapii psychologicznej. Prowadzi zajęcia seminaryjne dotyczące pracy z ciałem, a także pracy ze snem w psychoterapii, jak również psychologicznej pracy z różnymi formami arte- jak m.in. techniki plastyczne w psychologii, praca z dżwiękiem, muzyką, wizualizacją; filmem I video artem, fotografią, technikami dramowymi. Wykłada psychologię twórczości I fenomenologię. Od 20 lat prowadzi wykłady, zajęcia grupowe i warsztaty w zakresie choreoterapii w kraju I zagranicą (Nowy York, USA) Aktualnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną dotyczącą rozwoju osobowego pod wpływem tańca, odwołując się do doświadczeń choreoterapeutycznych i porównawczych badań międzykulturowych. Nieustannie pogłębia wiedzę ucząc się w kontakcie, a także rozwija swoje umiejętności i wrażliwość uczestnicząc w wielu warsztatach, szkoleniach i kursach zarówno psychologicznych jak i tanecznych. Wśród szkoleń psychologicznych wysoko ceni nauki mistrzów kontaktu Stephena Schoena i Paolo Quatriniego. Rozwój ruchowy najmocniej wiąże z tańcami etnicznymi i tańcem jazzowym. W pracy z klientem korzysta m.in. z podstaw bioenergetyki A. Lowena, dokonań W. Reicha, Pesso czy prac G. Roth. Poszukuje także inspiracji w szamańskich tańcach Tybetu, Ameryki Północnej i Południowej ( 3 lata pracy z tańcami prekolumbijskimi pod opieką Patricii Torres Villanueva) oraz Afryki , Indii (m.in. Bharata Natyam, Chiam I współczesny taniec indyjski) nie pomijając tradycji Słowian. Nawiązuję do idei ruchu autentycznego M. Whitehouse i pracy M.Chace, jak i wielu sposobów pracy z ciałem wywodzących się głównie z nurtu gestaltowskiego.


Zbudowany na wieloletnich. doświadczeniach model zdarzeniowo - narracyjny jest autorską formą pracy z klientem w ruchu.


Pasjonuje się naturą, sztuką, podróżami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz spotkaniem z drugim człowiekiem.


Kinga Dziedziczak

Kinga Dziedziczak

Jestem psychoterapeutką Gestalt, prowadzę prywatną praktykę w Łodzi


Szkolenie w zakresie psychoterapii Gestalt odebrałam w Isntytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikaty psychoterapeuty EAGT oraz PTPG


Byłam członkiem założycielem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zajmowałam się organizacją pracy stowarzyszenia, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleniem trenerów pracujących na rzecz stowarzyszenia.


Przez 5 lat ściśle współpracowałam z Dojrzewalnią Róż tworząc festiwal Progressteron w Łodzi Uczestniczyłam w projektach szkoleniowych dla biznesu związanych ze szkoleniem umiejętności miękkich.


Prywatnie jestem żoną i matką. W czasie wolnym uwielbiam czytać kryminały lub szwendać się po lesie.


Lena Grzyb-Nowosielska

Lena Grzyb-Nowosielska

Psychoterapeutka Gestalt. Absolwentka Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Terapii Gestalt OK PSPP w Krakowie. Posiada certyfikat EAGT. Swój warsztat pracy rozwija uczestnicząc w superwizjach, treningach, warsztatach i konferencjach. Aktualnie prowadzi prywatny gabinet w Krośnie, gdzie pracuje z klientem indywidualnym, parami oraz dziećmi i młodzieżą w modelu V.S.Oaklander. Od wielu lat aktywnie udziela się jako wolontariusz w PCPR w rodzinnym mieście. Członek zespołu ITEG w Rzeszowie, gdzie prowadzi psychoterapię.


„Psychoterapia Gestalt jest dla mnie szczególnym rodzajem spotkania psychoterapeuty i klienta. Nie używam tu słowa pacjent, ponieważ kojarzy mi się ono najczęściej z biernością, i zależnością, a także z tym, że jeden z nas choruje, a drugi miałby go uleczyć, czyli „zrobić to wszystko za niego. Autentyczny kontakt, który rozwija się w trakcie trwania terapii oparty jest na niezależnej i świadomej decyzji klienta, aby dokonać w swoim życiu zmian. W istocie, żaden terapeuta nie zmieni klienta, jeśli on sam tego nie chce.”


Lena Grzyb-Nowosielska


Sebastian Kantor

Sebastian Kantor

Jestem psychoterapeutą, trenerem i pedagogiem. Z nurtem Gestalt po raz pierwszy miałem styczność w okresie studiów poznając pedagogikę zabawy KLANZA. Ukończyłem Akademię Pedagogiczną w Krakowie i Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach. Psychoterapii uczyłem się w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą European Association for Gestalt Therapy (EAGT). Nurt Gestalt daje mi możliwość aktywności zawodowej w kilku obszarach. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i par, pracuję z grupami, jak również wdrażam Gestalt w organizacjach i placówkach oświatowych. Prywatnie: mąż, ojciec i pasjonata czynności, które są podobne do nurtu Gestalt: uwielbiam Bałkany, które są relacyjne, kocham grę na gitarze, szczególnie flamenco, które nie ma ścisłego zapisu nutowego.


Ewa Canert-Łąka - Trener współpracujący

Ewa Canert-Łąka - Trener współpracujący

Psychoterapeutka, superwizor, trener Terapii Gestalt, trener-konsultant w organizacjach. Współzałożycielka i pierwszy Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Akredytowany superwizor psychoterapii EAGT, certyfikowany psychoterapeuta European Association for Gestalt Therapy(EAGT),European Association for Psychotherapy(EAP) i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt(PTPG). Certyfikowany trener FORGE.


Nauczyciel psychoterapii w podejściu Gestalt od 13 lat, przez 10 lat szkoliła psychoterapeutów w akredytowanym instytucie w Krakowie. Współautorka i ko- trener w programie doskonalenia dla psychoterapeutów. Publikuje w „Fenomenie Psychoterapii” i w internecie. Autorka wystąpień na międzynarodowych konferencjach i opracowań merytorycznych i przedmowy polskich wydań książek J.Bucaya i S.Gingera (wyd. Replika). Obecnie pracuje w Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji PTPG. Uczestniczka Międzynarodowego Programu Treningowego dla Psychoterapeutów „Podejście Terapii Gestalt do Psychopatologii i Współczesnych Zaburzeń” pod kierownictwem dr. Margherity Spagnuolo Lobb (Instituto di Gestalt HCC Italy).


W pracy psychoterapeutycznej stosuje założenia Terapii Gestalt, rozwijając relacyjne, fenomenologiczne podejście do rozwoju osoby, jej trudności i zaburzeń. W centrum jej zawodowych zainteresowań jest rozwój teorii i praktyki Terapii Gestalt w Polsce, propaguje współczesne spojrzenie na zjawiska relacji i procesu psychoterapeutycznego, m.in. pracę ze wstydem w ujęciu relacyjnym. Prywatnie: żona, matka, zdeklarowana kinomanka, wierny czytelnik literatury si-fi i entuzjastka podróżowania.


Krzysztof Drewicz - Dyrektor Szkoły

Krzysztof Drewicz - Dyrektor Szkoły

Ponad 16 lat pracowałem w dużych organizacjach biznesowych, gdzie zajmowałem się wdrożeniami nowych usług/produktów później zarządzaniem jedną z marek prepaidowych na rynku telekomunikacyjnym. Uczestniczyłem przy wprowadzaniu programów LCM (Life Cycle Management) oraz CEM (Customer Experience Management).


Obecnie zarządzam prywatnym Centrum Psychoterapii VIDE i będę miał przyjemność zarządzania Pierwszą Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie.


Ukończyłem Automatykę i Robotykę na Politechnice Warszawskiej.